Spoznajte našich misionárov vďaka saleziánskemu misijnému kalendáru na rok 2024

(Bratislava, 7. decembra 2023) – Sedem saleziánov a sedem sestier saleziánok, ktorí vás budú sprevádzať nasledujúcim kalendárnym rokom, darovalo saleziánskym misijným dielam spolu neuveriteľných 615 rokov života.

„Rok 2024 je pre nás saleziánov jubilejným. Slávime 200. výročie známeho sna deväťročného dona Bosca a 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Misie sú neoddeliteľnou súčasťou snov dona Bosca, a teda jeho charizmy pre mladých, ktorá sa v našej krajine rozvíja od 8. septembra 1924. Malé Slovensko dalo Cirkvi už mnoho misionárov, no v tomto pre nás dvojnásobne jubilejnom roku si chceme pripomenúť a Pánu Bohu ďakovať zvlášť za tých saleziánskych. Tohtoročný misijný kalendár je preto venovaný im. Nech odvážna a obetavá viera tých, ktorých budete spoznávať na týchto stránkach, je pre vás silným povzbudením a inšpiráciou byť misionármi tam, kde ste, alebo kam vás náš dobrý Pán pozýva,“ prihovára sa v úvode kalendára provinciál saleziánov don Peter Timko.

V kalendári nájdete známe misionárske mená ako Ján Šutka, Vladimír Stuchlý, Jozef Kusý, Margita Dočolomanská, Terézia Kupkovičová, Anna Mihálová a ďalší. Krátke predstavenia ich misijnej činnosti zostavili don Štefan Kormančík, SDB a sr. Kamila Novosedlíková, FMA.

Pokiaľ kalendár ešte nemáte a chceli by ste ho mať, neváhajte nám napísať na misie@saleziani.sk a my vám kalendár zašleme.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.