Spúšťame prihlasovanie do úspešnej online biblickej ligy Bibliq

(Bratislava, 25. januára 2024) – Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. Saleziánsky pastoračný tím spustil prihlasovanie do 3. ročníka Bibliqu – súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo. Pripravené sú obrázky, mapy, krátke videá či videopodcasty. Motivujúcim prvkom bude zbieranie bodov za online kvízy a offline tímové úlohy.

Tretí ročník biblickej súťaže, ktorá prebieha prevažne v online prostredí a obsahuje prvky hry, štúdia Písma, modlitby, spoločenstva a ktorej súčasťou sú aj stretnutia naživo, sa bude venovať Knihe Genezis. Od marca do mája tak budú účastníci čítať krátke úryvky z Písma, riešiť kvízy, sledovať videá či plniť spoločné výzvy. Všetko s jedným cieľom – aby spoznali, v čom spočíva krása Knihy kníh a ako cez ňu Boh prehovára aj v súčasnosti.

Prihlásiť sa môže 3- až 5-členný tím pozostávajúci z mladých od ôsmeho ročníka ZŠ po druhý ročník SŠ. Jeho nevyhnutnou súčasťou je aj sprievodca – teda plnoletá osoba z radov rodičov, katechétov, rehoľníkov či kňazov alebo animátorov.

Oproti predchádzajúcim ročníkom, keď v centre pozornosti stáli Skutky apoštolov a Evanjelium podľa sv. Jána, budú mať tento rok účastníci prvýkrát možnosť študovať starozákonnú knihu – Genezis.

„Ukazuje sa, že Bibliq buduje aj návyk čítať Sväté písmo na pravidelnej báze. Mnohí účastníci si po skončení súťaže zakúpili svoje Biblie a snažia sa o pravidelný kontakt s Božím slovom. Tiež nás teší, že mladí vedia prijať záväzok a vyhradiť si čas na poznávanie Písma a budovanie priateľstiev, dokonca sa niektoré tímy hlásia aj opakovane,“ poznamenáva Ján Holubčík, SDB, delegát pre pastoráciu mládeže u saleziánov dona Bosca.

Rozvíjame vzťahy – k Bohu cez Písmo, v tíme i s novými ľuďmi

Hoci Bibliq vznikol v saleziánskom prostredí, je určený pre kohokoľvek, koho láka spoznať nových ľudí naprieč Slovenskom, nadobudnúť vzťah ku Svätému písmu a teda aj dať nový rozmer vzťahu s Bohom.

Neodmysliteľnou súčasťou tímov sú aj ich dospelí sprievodcovia, ktorí skupiny účastníkov zjednocujú a motivujú. „Bolo veľmi povzbudzujúce sledovať, s akou kreativitou a odhodlaním jednotlivé tímy súťažili. Veľmi inšpiratívne však bolo sledovať aj odhodlanie samotných sprievodcov, ktorí idú do Bibliqu často na úkor svojho voľného času. Je vidieť ako veľakrát úspech tímu stojí práve na sprievodcovi, ktorý ho dokáže posúvať a motivovať,“ vyjadruje vďaku sr. Marta Baňasová, FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže Inšitútu dcér Márie Pomocnice.

O Bibliqu

Bibliq je online biblická liga, ktorá prebieha od marca do konca mája. Jedná sa o webovú aplikáciu prispôsobenú pre mobily aj počítač. Záverečná finálová víkendovka bude v júni, kde sa najlepšie tímy stretnú naživo. Prihlásiť sa môžu mladí od 8. ročníka ZŠ po 2. ročník SŠ a to nie len zo saleziánskeho prostredia.

Na tomto projekte spolupracuje Saleziánsky pastoračný tím zložený z bratov saleziánov, sestier saleziánok, zo zástupcov Domky – Združenia saleziánskej mládeže a Laury, združenia mladých, ako aj z členov Združenia saleziánov spolupracovníkov.

Obsahy tvoria absolventi teologického kurzu Teológia pre mladých spolu s niektorými teológmi a teologičkami spomedzi bratov saleziánov a sestier saleziánok. Garantom a recenzentom programu je saleziánsky biblista. Každý rok sa číta jedna kniha Svätého písma, v tomto ročníku to je Kniha Genezis.

Pravidlá ligy:– je určená pre 8. ročník ZŠ až 2. ročník SŠ;- súťažia 3- až 5-členné tímy,- čítajú online lekcie, plnia offline tímové úlohy a získavajú body;- trvá od marca do mája, v júni prebehne Veľká biblická víkendovka – finále, kde sa mladí stretnú osobne;- každý tím potrebuje sprievodcu – dospelú osobu, ktorou môže byť kňaz, katechéta, rodič či animátor;- prihlasovanie prebieha do 28. februára.

Viac informácií je na www.bibliq.online

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.