Sr. Anna Rosi Sivori rozpráva o bratrancovi – pápežovi

(Rím – Taliansko, 21. marca 2013) – Sr. Ana Rosa Sivori, argentínska saleziánka, teraz misionárka v Thajsku, je sesternicou z druhého pokolenia Jorga Mária Bergoglia, pápeža Františka.

Podáva krátke svedectvo o pápežovi. Prinášame niekoľko viet z jej interview.

2013 03 28 SesternicaPapeza

Čo ste prežívali, keď ste sa dozvedeli správu, že pápežom sa stal kardinál Bergoglio?Zakúsila som obrovské prekvapenie, pretože som to nečakala. Nemyslela som si, že si Pán vyvolí práve jeho, pretože ho poznám ako človeka, ktorý sa nerád predstavoval a ukazoval na verejnosti. Ďakovala som však Pánovi za pápeža, ktorého nám dal a tiež modlila som sa za neho, pretože vzal na seba veľký kríž.

Aký je váš vzájomný príbuzenský vzťah a aké máte na neho spomienky?Sme príbuznými z druhého pokolenia. Jeho starý otec z maminej strany a môj starý otec z otcovej strany boli bratia a teda jeho mama a môj otec boli príbuznými z prvého pokolenia a my sme z druhého. Jorge  mal veľmi vrúcny vzťah k môjmu otcovi a vždy keď mohol, tak sa s ním stretával. Naposledy sme sa stretli pred rokom. Keď som prišla domov navštíviť príbuzných, navštívila som aj jeho tak, ako som to robievala vždy, keď som sa vrátila do Argentíny. Trochu sme sa porozprávali, daroval mi knihy a ako vždy ma poprosil, aby som sa modlila za neho. Vždy mi hovorieval: "Ana Rosa, modli sa za mňa, nezabudni sa za mňa modliť."

Ako by ste charakterizovali nového pápeža?Opísať jeho osobnosť nie je jednoduché, ale keď si na neho pomyslím, mám pred očami jeho striedmosť, jednoduchosť a pokoru. Je to osoba veľmi pokorná,  zdráhajúca sa byť stredobodom pozornosti. Vždy žil ako chudobný. Aj ako kardinál vždy cestoval hromadnou dopravou a svoj príbytok mal tiež chudobný a jednoduchý.

Ako ste vnímali jeho doterajšiu službu Cirkvi? Sú to už roky, čo nežijem v Argentíne, ale čo môžem povedať je, že vždy pracoval pre chudobných, emarginovaných. Jeho myšlienkami bol vždy pri  starých ľuďoch, pri deťoch, pri tých, ktorých hlas málo zavážil v spoločnosti a vždy pre nich robil veľa.

V čom je, podľa Vášho názoru, táto voľba dôležitá pre argentínsky národ? Argentína prechádza obdobím krízy už dlhší čas. Jeho zvolenie naplnilo radosťou a nádejou všetkých argentínčanov. Táto voľba ich urobila šťastnými, vidia v nej Božiu ruku a hľadiac do budúcnosti skrze ňu, vnímajú oživenie kresťanstva v národe, ktorý trpí.

Čo želáte novému pápežovi?Pápež potrebuje svetlo Ducha Svätého, aby mohol robiť všetko to dobro, ktoré má v úmysle urobiť pre Cirkev a svet.  V týchto prvých dňoch svojho pontifikátu veľa hovoril o bratstve v Cirkvi a v celom svete a preto pre pápeža Františka vyprosujem od Pána, aby ho osvecoval a viedol v jeho poslaní najlepším možným spôsobom a my ho budeme aj naďalej sprevádzať svojimi modlitbami.

Video s interview v plnom talianskom znení si môžete pozrieť tu.

Prebrané z salezianky.sk, spracované podľa cgfmanet.org -ksz-

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.