Stanovisko Saleziánov don Bosca k evakuácii sirotinca z Ľvova

(Bratislava, 2. marca 2022) – Ako sme informovali na sociálnych sieťach, počas víkendu sa nám na prosbu našich spolubratov z Ľvova podarilo evakuovať 48 detí sirôt zo saleziánskeho sirotinca „Dom rodiny – Pokrova“. Previezli sme ich úspešne z Ukrajiny na Slovensko. Ďakujeme mnohým ochotným štátnym úradníkom a pohraničiarom za preukázanú pomoc a poskytnutie súčinnosti a tiež Košickému samosprávnemu kraju za poskytnutie autobusu s vodičom.

Deti sú momentálne v bezpečí. Aj naďalej sa im venujú vychovávateľky, ktoré s nimi pricestovali z Ukrajiny spolu so saleziánom Karolom Maníkom, ktorý 6 rokov pôsobil na Ukrajine a koordinuje proces adaptácie.

Momentálne prebieha proces smerujúci k dočasnému umiestneniu detí v rodinách. Veríme, že v tesnej spolupráci s pracovníkmi MPSVaR bude tento proces dotiahnutý do úspešného konca vo veľmi krátkom čase.

Sme vďační za obrovskú vlnu záujmu a pomoci, ktorú v týchto dňoch zažívame. Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a mladí z našich stredísk pokračujeme v pomoci utečencom z Ukrajiny. Ďalšie relevantné informácie uverejníme na našej stránke.

Marián Peciar SDB0902 198002  peciar@saleziani.sk

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.