Staňte sa kresťanským koučom

(Bratislava, 19. mája 2016) – Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN otvára prihlasovanie na jesenný výcvikový program Kresťanský kouč, na ktorý pozýva laikov, kňazov a zasvätené osoby z farských a iných kresťanských spoločenstiev, centier pre rodinu, poradenských centier a pod.

Kresťanský koučing pomáha ľuďom lepšie porozumieť zmyslu svojho života, zladiť svoje konanie s kľúčovými kresťanskými hodnotami, identifikovať a prekonať bariéry, ktoré naplneniu zmyslu bránia, vytvoriť si účinný akčný plán vlastnej zmeny. Podrobné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdete na stránke www.familygarden.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.