Starší animátori z Novej Dubnice uvažovali nad Matúšovým evanjeliom

(Nová Dubnica, 24. septembra 2019) – Svätý Ján Bosco pri svojej pedagogickej skúsenosti staval na štyroch dôležitých prvkoch pri odovzdávaní viery novým generáciám. Na týchto prvkoch postavil aj svoje dielo. Oratórium bolo pre jeho žiakov ihriskom, školou, kostolom a napokon domovom. O tieto štyri prvky sa usilujú aj v novodubnickom saleziánskom stredisku. Okrem voľnočasových aktivít sa snažia pre mladých vytvoriť aj priestor osobného prijatia a napokon cez duchovné ponuky ich privádzať ku Kristovi. Jednou z takýchto duchovných ponúk sú duchovné cvičenia.

Osem starších animátorov zo saleziánskeho strediska v Novej Dubnici prijalo pozvanie a 12. – 15. septembra strávili v tichu, rozjímaní a modlitbe. V pokojnom prostredí podhorskej obce Zubák, v pastoračnom centre sv. Vendelína, mali možnosť uvažovať nad posolstvom Matúšovho evanjelia. Nechali sa inšpirovať príbehom Petra kráčajúceho po hladine mora za Ježišom. „Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode,“ zaznelo na duchovných cvičeniach. V dvoch úvahách dopoludnia a jednej popoludní boli mladí vovádzaní do tajomstva odovzdanosti do Ježišových rúk, čo niekedy nemusí byť práve v súlade s našou ľudskou skúsenosťou.

"Prajeme im, aby Božie slovo aj naďalej v nich pracovalo, aby sa tak ich život stával čoraz viac životom odovzdaným do rúk Krista. A tiež spoločne prosíme v modlitbe aj za ostatných mladých z nášho strediska, aby tiež našli odvahu urobiť vo svojom živote niečo, čo ich vieru posunie znova o krok dopredu," vyjadrili svoje prianie organizátori duchovných cvičení.

Informoval: Jozef Ragula SDBFoto: Peter Mičian

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.