Štartuje druhá etapa príprav. Sledujte priamy prenos

(Turín 15. augusta 2012) – Vo štvrtok 16. augusta saleziánska rodina začína druhú etapu príprav na 200. výročie narodenia dona Bosca. Je to ďalší krok na ceste spoznávania svätca mladých a ako zdôraznil hlavný predstavený saleziánov, don Pascual Chavez, nezabúda na prú etapu – históriu, ale pridáva k nej ďalšiu – pedagogiku dona Bosca.
 
,,Pred niekoľkými rokmi som zaregistroval nutnosť  prehĺbenia pedagogiky dona Bosca. Dnes sa táto predstava žiada previesť do reality. V tomto druhom roku príprav na slávenie dvojstého výročia narodenia dona Bosca je dôležité prehlbovať saleziánsku pedagogiku. Vidím potrebu študovať ju a priniesť zmodernizovaný preventívny systém, ktorý predpovedal už don Egidio Viganó. To všetko má byť interpretáciou princípov a hlavných myšlienok pedagogiky: oslava Boha a spása duší, živá viera a neochvejná nádej. Pedagogika poukazuje na láskavosť v pastorácii, na princípy dobrého kresťana a statočného občana, do pozornosti stavia aj trojice veselosť, štúdium, zbožnosť a zdravie, veda, svätosť. Ponúka zbožnosť, mravnosť, približuje kultúru a evanjelizáciu. Hovorí  o dôležitosti víťazstva lásky nad strachom, ponúka rodinnú atmosféru. Salezián má byť otcom, bratom, priateľom, má si získať srdce mladých a mal by byť vychovávateľom, ktorý je zasvätený svojim zverencom. Saleziánska pedagogika zároveň dáva mladým slobodu a priestor, možnosť behať, skákať a kričať pre potešenie,“ píše don Chavez v liste z 31. januára 2011.
 
Aj heslo na rok 2013 „Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –evanjelium radosti“ napomáha prehĺbiť tému tohto druhého roku. Samotná prezentácia hesla ponúka niekoľko bodov na zamyslenie a nápadov pre prácu s rôznymi skupinami saleziánskej rodiny. 
 
V rôznych častiach saleziánskeho sveta sa 16. augusta konajú rôzne oslavy, mnohé z nich spojené práve so začiatkom ďalšej etapy. Tento týždeň napríklad oficiálne prezentovali plagát a logo 200. výročia a na Madagaskare budú don Boscove narodeniny oslavovať príchodom urny s relikviami. 
 
Oficiálna slávnosť sa bude konať v bazilike na Colle don Bosco, na mieste, kde sa svätec mladých narodil. Sláveniu Eucharistie bude predsedať hlavný predstavený don Chavez a vďaka produkcii Missioni Don Bosco si ju 16. augusta 2012 o 11:00 môžete pozrieť v priamom prenose na satelitnom programe Telepace a v internetovom vysielaní www.missionidonbosco.tv .
 
Saleziáni kráčajú s dobou a nedávno dokončili aplikácia iBreviary s kompletnou saleziánskou liturgiou v angličtine, taliančine a francúzštine. V sekci E-SDB na oficiálnej stránke www.sdb.org sú prístupné texty troch biografií, ktoré napísal don Bosco: životopisy Michala Magoneho, Dominika Savia a Františka Besuca – v taliančine a angličtine.
 
120815_logo.jpg
 
Podľa ANS Alžbeta Hrušovská

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.