Štefan Šándor – nový blahoslavený v saleziánskej rodine!

(Maďarsko, 21. októbra 2013) – Európski saleziáni koadjútori (saleziáni-laici) sa stretli na prvom európskom stretnutí koadjútorov v maďarskom Pélifőldszentkereszte v dňoch od 17. do 20. októbra 2013. Asi 60 laických bratov zjednotila hlavne príležitosť vyhlásenia maďarského koadjútora Štefana Šándora za blahoslaveného.

Stretnutie sa nieslo v bratskom duchu a formačný charakter v piatok doplnili prednášky Francesca Ceredu, zodpovedného za formáciu, regionála Mareka Chrzana, hlavného ekonóma saleziánov, koadjútora Jeana Paula Műllera a Pierluigi Cameroniho o živote nového blahoslaveného.

V sobotu sa účastníci stretnutia presunuli do Budapešti, kde ostrihomský a zároveň budapeštiansky biskup Peter Erdő vyhlásil mučeníka za vieru Štefana Šándora za blahoslaveného. V príhovore na námestí pred bazilikou sv. Štefana vyzdvihol nielen jeho hrdinskú smrť, ktorú podstúpil za krutého komunistického prenasledovania, ale hlavne jeho aktívny saleziánsky život ako tlačiara, majstra svojho remesla, zanieteného rehoľníka a vychovávateľa hlavne robotníckej mládeže. „Štefan Šándor nezomrel počas atentátu, ani to nebola smrť vo vyšetrovacej väzbe, ale zomrel po tom, ako bol oficiálne odsúdený vo chvíli, keď štát neslúžil skutočnej spravodlivosti a pre spoločné dobro,“ povedal v príhovore biskup Erdő. Keďže sa jeho telesné pozostatky nezachovali, ako relikviu priniesli počas svätej omše list, ktorý napísal nový blahoslavený počas svojho života.

Po ceremónii blahorečenia Božieho služobníka Štefana Šándora nasledovala oslava, počas ktorej don Pascual Chávez zdôraznil mladým, že Maďarsko v roku 2013 dostalo tri mimoriadne dary. Prvým bola návšteva urny dona Bosca, druhým sté výročie príchodu saleziánov do tejto krajiny a tretím je blahorečenie Štefana Šándora, ktoré sa koná v roku, v ktorom si pripomíname 60-te výročie jeho usmrtenia. V závere povzbudil hlavný predstavený mladých nasledovať saleziánske povolanie.

Slovensko zastupovalo na blahorečení okrem provinciála a dvoch kňazov dvanásť bratov koadjútorov.Liturgická spomienka blahoslaveného Štefana Šándora sa bude sláviť na výročie jeho smrti 8. júna.

Životopis Štefana Šándora

 

Informoval: Ján Drgoň SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.