Štefan Sándor SDB bude v októbri blahorečený

(Vatikán, 16. mája 2013) – Pápež František povolil slávenie beatifikácie Božieho služobníka, Štefana Sándora, zasväteného laika a člena Spoločnosti sv. Františka Saleského. Narodil sa v Szolnoku (Maďarsko) 26. októbra 1914 a bol zabitý z nenáviste voči viere v Budapešti 8. júna 1953. Beatifikácia by sa mala konať v Budapešti, v sobotu 19. októbra 2013.

Mons. Angelo Becciu, zástupca sekretára štátu, oznámil dátum a čas beatifikácie donovi Pierluigimu Cameronimu, generálnemu postulátorovi saleziánskej rodiny Svätý Otec bude zastúpený kardinálom Angelom Amatom SDB, ktorý je prefektom Kongregácie pre kauzy svätých.

Mučeník Štefan Sándor, salezián brat, bol poslaný Duchom Svätým k mladým, aby priniesol svedectvo evanjelia podľa ducha dona Bosca. Zostal s nimi a strážil ich až do odovdzania svojho vlastného života. Ponúkol život pre spásu maďarských mladých a obranu práv Cirkvi.

"Ďakujeme Bohu za zvláštny dar Cirkvi a saleziánskej rodine v tomto Roku viery, ktorým sa pripravujeme na dvojsté výročie narodenia dona Bosca," povedal don Cameroni hneď po tom, ako sa dopočul tieto správy."Táto udalosť je momentom radosti obzvlášť pre saleziánsku kongregáciu v Maďarsku, ktorá tento rok oslavuje sté výročie prítomnosti v krajine. Novinky tiež prijímame ako dar od Panny Márie pomocnice kresťanov, ku ktorej sa práve začíname modliť deviatnik. Štefan Sándor bol Božej Matke veľmi oddaný a túto oddanosť rozširoval medzi mladých s veľkým nadšením a vrúcnosťou.

 2013 04 03 ANS Sandor1

Viac o Štefanovi Sándorovi si prečítate na našej stránke TU.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.