Štefan Sándor SDB vyhlásený za mučeníka pre vieru

(Vatikán, 3. apríla 2013) – V stredu, 27. marca 2013 udelil pápež František audienciu kardinálovi Angelovi Amatovi, prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých. Rímsky biskup počas nej autorizoval Kongregáciu vyhlásiť dekrét o mučeníctve Štefana Sándora, laika zasväteného v Spoločnosti sv. Františka Saleského. Narodil sa v Szolnoku v Maďarsku 26. októbra 1914 a kvôli viere bol popravený 8. júna 1953 v Budapešti.

2013 04 03 ANS Sandor1

Štefan Sándor spoznal dona Bosca prostredníctvom Bolletino Salesiano (na Slovensku Don Bosco dnes) a hneď sa cítil priťahovaný saleziánskou charizmou. V roku 1936 bol prijatý do Clarissea v Budapešti, kde absolvoval dvojročný ašpirantát. Navštevoval tlačiarenské kurzy v Don Bosco Press. Začal i noviciát, no musel ho prerušiť kvôli povolaniu do vojenskej služby. V roku 1939 mohol v noviciáte pokračovať a svoju prvú profesiu nakoniec zložil 8. septembra 1940 ako salezián koadjútor.

Bol pridelený do Clarissea a aktívne sa zapojil do pastorácie povolaní. Bol asistentom v oratóriu a pomáhal v združení mladých katolíckych robotníkov. Na konci druhej svetovej vojny začal pracovať na materiálnej a morálnej obnove spoločnosti so zvláštnym zameraním na chudobných mladých. Združoval a učil ich obchodu.

V roku 1949 boli v štáte pod vládou Mátyása Rákosiho skonfiškované všetky cirkevné majetky a voči katolíckym školám sa začala perzekúcia. Brat Sándor sa snažil zachrániť, čo sa len dalo. Takmer za noc sa zasvätení ocitli zredukovaní na minimum a boli rozpustení. Štefan Sándor musel opustiť tlačiarenské prevádzky, ktoré sa medzitým stali známe, a „zmiznúť“, no namiesto úteku na Západ zostal v krajine, aby mohol pokračovať v práci s maďarskou mládežou. Dokázal si nájsť zamestnanie vo fabrike na čistiace prostriedky v hlavnom meste a nebojácne, no tajne zotrval vo svojom apoštoláte, i keď vedel, že koná striktne zakázanú aktivitu. V júli 1952 ho zatkli v práci, potom ho už spolubratia nikdy viac nevideli. Oficiálne dokumenty ozrejmujú, že bol odsúdený na smrť a obesený 8. júna 1953.

„Ďakujme Bohu za tento dar pre Cirkev i saleziánsku rodinu počas Roka viery,“ povedal don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny. „Nový mučeník, Štefan Sándor, salezián koadjútor, je žiariacim svedkom a orodovníkom, ktorý nasledoval don Boscove kroky ponúkajúc mladým evanjelium radosti prostredníctvom pedagogiky dobroty a darovaním svojho vlastného života. Buďme vďační pápežovi Františkovi za špeciálny dar na začiatku jeho pontifikátu,“ pokračoval don Cameroni.

Dekrét mučeníctva bude teraz pripravený pre Kongregáciu pre kauzy svätých v spolupráci s generálnym postulátorom. Potom bude stanovený dátum beatifikácie, pretože mučeníctvo nepotrebuje byť dokázané zázrakom.

2013 04 03 ANS Sandor2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.