Stiahnite si druhú časť katechéz o Titusovi Zemanovi

(Bratislava, 21. apríla 2017) – Oddelenie pastorácie saleziánskej mládeže prináša druhý diel katechéz na hodiny 2017 04 21 Titus katechezy1náboženstva, stretká, prípadne na použitie doma v rodine. Pre žiakov 2. stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a pre vysokoškolákov, resp. mladých dospelých, je tu opäť možnosť zastaviť sa a premýšľať nad osobným rozvojom v spoločenstve. Na príklade ctihodného dona Titusa Zemana autori opäť poukazujú na aktuálne otázky, pričom sa stávajú spolu s mučeníkom Titusom sprievodcami mladých v hľadaní jednotlivých odpovedí.

 

Žiaci základných škôl sa tentoraz zamyslia nad odpoveďou na otázku "Ideš do toho?" a budú spoznávať svoje talenty, zatiaľ čo sa stredoškoláci ocitnú "V bludisku s nadhľadom". Tu objavia potrebu sprievodcu a stáleho spovedníka. Okrem toho spoločne spoznajú príkladné životy dvoch svätcov, blahoslavených z Talianska, ktorými sú Pier Giorgio Frassati a Chiara Luce Badano. Vysokoškolákov oslovia autori s myšlienkou na "Po-Volanie" a pomôžu im tak v počúvaní vnútorného hlasu v ich srdciach a jeho rozlišovaní. Rozhodnutie či „dať LIKE“ je však už na nich.

Druhý diel Etapovej hry „Za to zaplatíš“, Aplikácie život i Dvere a kľúče k nim nájdete na stránke tituszeman.sk v sekcii Materiály. V prípade otázok či nejasností nás kontaktujte prostredníctvom emailu na info@tituszeman.sk.

 

Informovala Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.