Sto rokov od narodenia dona Mazáka si pripomenú v Rajeckej Lesnej

(Rajecká Lesná, 12. decembra 2013) – Spomienková slávnosť pri príležitosti stého narodenia saleziána Martina Mazáka, dlhoročného misionára Slovákov vo Švajčiarsku, sa bude konať v nedeľu 15. decembra 2013 v jeho rodisku, v Rajeckej Lesnej. Slávnostná svätá omša v tamojšej Bazilike Narodenia Panny Márie sa začne o 11.00 hod.

Don Martin Mazák sa narodil 12. decembra 1913 v Rajeckej Lesnej. Ako šestnásťročný sa dostal k saleziánom. V roku 1929 ho poslali študovať do Talianska, odtiaľ do Alžírska, a napokon študoval v Tunisku. V roku 1937 absolvoval noviciát v Hronskom Svätom Beňadiku a potom znova odišiel do Afriky. Neskôr si v Lyone roku 1941 dokončil bakalárske štúdium a po teológii bol v tomto meste 24. februára 1945 vysvätený za kňaza.V roku 1952 ho rehoľní predstavení preložili do Švajčiarska, ktoré sa preňho stalo druhou vlasťou. Pôsobil štyri roky v Sione, v roku 1956 ho menovali za profesora Saleziánskej vyššej školy v Morgese, nachádzajúcej sa neďaleko Lausanne, kde vyučoval až do roku 1968. V roku 1969 ho biskup Pierre Mamie, diecézny biskup Lausanne, Ženevy a Fribourgu, poveril vedením „Katolíckej misie pre utečencov z Československa“ vo všetkých po francúzsky hovoriacich kantónoch Švajčiarskej konfederácie.„Pere Mazák“ – ako ho tam volali – sa počas svojho vyše polstoročného pôsobenia vo Švajčiarsku stal veľmi známym kňazom-saleziánom i uznávanou autoritou, a to nielen v cirkevných kruhoch, ale aj v náboženskom, kultúrnom, politickom a administratívnom kontexte frankofónnych kantónov.Na Turíce roku 2006 Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov v zahraničí udelilo otcovi Martinovi Mazákovi „Putovnú cyrilo-metodskú medailu“.Don Mazák zomrel v Ženeve, na výročie začiatku demokratických zmien v našej vlasti, 17. novembra 2006. Pochovaný je vo svojom rodisku, vo Frívalde, v Rajeckej Lesnej.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.