Storočnica Cyrila Rakovického

(Bratislava, 5. júla 2019) – Na slávnosť svätých Cyrila a Metoda si pripomíname 100. výročie narodenia saleziána kňaza Cyrila Rakovického. Pochádzal z obce Stráže pri Krakovanoch. Tam absolvoval aj ľudovú školu. Mal jednu sestru. V roku 1931 nastúpil na gymnázium v Šaštíne a po piatich rokoch vstúpil do saleziánskeho noviciátu. „Jeho rodičia (Martin a Katarína) sú nábožní a dobrí ľudia, sú chudobní, ale statočne si vyrábajú,“ napísal jeho farár Vojtech Žilinčan 19. mája 1936 vo svedectve k žiadosti o vstup do rehole. Prvé sľuby zložil Cyril vo Svätom Beňadiku 31. júla 1937 ako člen Československej provincie. Filozofiu študoval ešte v spoločnom ponoviciáte v Ostrave, asistenciu prežil v Žiline v rokoch 1940 – 1942 a teológiu študoval v Bratislave a vo Svätom Beňadiku. Za kňaza ho vysvätil biskup Michal Buzalka 29. júna 1946 v Beňadiku spolu s Ernestom Macákom či Štefanom Olosom. V Beňadiku don Cyril Rakovický pôsobil ako kňaz až do roku 1950, bol katechétom a kaplánom, s chlapcami sa venoval aj futbalu či dychovke.

Po barbarskej noci bol až do konca roku 1950 sústredený v Podolínci, v rokoch 1951 – 1954 bol s niekoľkými ďalšími saleziánmi v PTP (pracovných technických práporoch) – v Karlových Varoch, v Mimoni a v Prahe. Chlapci i veriaci z Beňadika ho v Prahe navštívili, čo dosvedčujú fotografie.

Po roku 1954 pracoval až do roku 1968 na Jednotnom roľníckom družstve v Krakovanoch. Fotografie z tohto obdobia ho ukazujú na stavbe potrubia, pri meraní výšky Váhu či pri kontrole technických zariadení. Tiež z nich poznať, že aj v civile sa usiloval žiť ako rehoľník: pri maringotke sa modlil breviár, zúčastnil sa so spolubratmi na chate na duchovných cvičeniach, na stretnutí pri návšteve dona Ter Schureho v roku 1968 či počas tajnej návštevy dona Gaetana v roku 1980. V roku 1978 je vedený v záznamoch ako kaplán v Pezinku, v rokoch 1980 – 1985 ako duchovný otec vo farnosti Bohdanovce nad Trnavou. Zomrel v Trnave 21. októbra 1988. Pochovaný je v Krakovanoch.

rhsdbFoto: archív SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.