Stredisko Tri hôrky v Košiciach otvorilo svoje dvere verejnosti

(Košice, 29. mája 2013) – Saleziáni spolupracovníci spolu so saleziánmi a Domkou opäť usporiadali Summer day – deň otvorených dverí v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach. Ten je zároveň oslavou Panny Márie Pomocnice, ktorej je zasvätená miestna kaplnka.

Celé podujatie sa začalo v nedeľu 26. mája doobeda slávnostnou svätou omšou, ktorú slúžil direktor saleziánov v Humennom, don Maroš Husár. V poobedňajších hodinách už bol celý areál strediska naplnený programom a atrakciami pre návštevníkov, najmä pre rodiny a deti. Aj napriek chladnému počasiu bolo 17 vonkajších zábavných stanovíšť, o ktoré sa starali animátori, neustále naplnených. Direktor Troch hôrok, don Pavol Boka, odhadol počet návštevníkov na 500.

Hlavný program na pódiu sa odohrával v telocvični. Na rozdiel od minulých rokov si organizátori nepozývali hostí, ale zamerali sa najmä na talenty priamo zo strediska. Takto dostali možnosť vystupovať už tradičné zoskupenia – folklórny súbor Kalvarčan a zbor z Luníka IX, ale aj nové Alternatívne Hudobné Teleso, alebo Chlapčenský zbor K.O., ktorý na Summer day ešte nevystupoval. Okrem Domky a saleziánskeho diela sa na podujatí prezentovali aj OZ Maják nádeje a iniciatíva Národný pochod za život.

Summer day začal pred niekoľkými rokmi na Kalvárii ako posledná piatková čajovňa v školskom roku. Po presune na Tri hôrky sa však stal priestorom na stretnutie rodín, prezentáciu saleziánskeho diela a zjednocovanie komunity na sídlisku Terasa. Pôsobenie saleziánov vo svojom príhovore ocenil aj námestník starostu Terasy, Milan Bereš. Akciu podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a konala sa aj vďaka podpore Nadačného fondu SPPoločne.

Informoval: Ján Tomaštík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.