Stretnúť človeka v Ekvádore

(Ekvádor, 8. novembra2012) – Dva týždne viac ako 11 000km zo Slovenska. Bratislava – Viedeň – Amsterdam – Pannama – Quito – Macas. Stred sveta, fajčiace vulkány, všemožné spôsoby dopravy, nekonečná amazónia, desiatky štipancov od tropického hmyzu, čiča a platany v šuarských domácnostiach, … ale najmä stretnutia s človekom. 

2012_11_08_ekvador2.jpg

Peter Jacko SDB, nový delegát pre misjnú animáciu a Slávka Brigantová vycestovali do ďalekého Ekvádoru na historicky prvú návštevu zástupcov slovenskej saleziánskej provincie za spolubratmi do Ekvádoru. "Prišli sme navštíviť otca Jána Šutku" nám otváralo mnohé dvere a ponúkalo štedré prijatie jednak v komnitách bratov SDB či sestier FMA, ale aj pri návšteve nemocníc, škôl a domácností mnohých obyčajných ľudí.  Hlavnými dôvodmi tejto našej dlhej cesty bolo stretnúť našich spolubratov, dona Šutku a Tona Odrobiňáka v tom prostredí, kde žijú a pracujú. Obaja bratia sú Slováci a patria do ekvádorskej provincie. Padre Juan, ako tu všetci poznajú don Šutku, tu prežil 60 rokov svojho života a zaoral hlbokú brázdu tým, že výrazne prispel k pozdvihnutiu života tisícov nepovšimnutých/zabudnutých/nepoznaných/… ľudí v amazonskom pralese z kmeňov Shuar a Ashuar. Mnoho rokov svojho života strávil práve kráčaním po pralese, aby im priniesol Radostnú zvesť Evanjelia a svedčil o dobrom Bohu aj tým, že sa o nich staral veľmi konkrétnou službou: zakladal shuarske komunity, školy, nemocnice …

2012_11_08_ekvador1.jpg

Túto štafetu "padre intinerante" (putujúceho kňaza) odovzdal Antonovi Odrobiňákovi, ktorý už siedmy rok pokračuje v starostlivosti o komunity Shuarov. Posledných päť rokov zabezpečoval s podporou dobrodincov zo Slovenska a Slovenskej provincie výstavbu 9 kaplniek v maličkých komunitách. Dve z nich sme spolu s ním navštívili, dokonca sme v nich aj prespali. Mohli sme takýmto spôsobom medzi týmito ľudmi, ku ktorým len tak nikto nepríde, priniesť živého Boha a sláviť Eucharistiu v dôstojných podmienkach uprostred rozbujneného pralesa. 

2012_11_08_ekvador4.jpg

Naše putovanie po amazónii sprevádzali oznamy v rádiu a v ampliónoch mestečka Macas o blížiacom sa blahorečení Sor Marie Troncatti FMA. Don Šutka, ako mladý kňaz pôsobiaci v Sucua, bol poverený aj úlohou spovedníka a posledné roky života sestry Márie bol jej spovedníkom. "Teraz už môžem povedať, že hoci sa pravidelne spovedávala, nemala žiadne hriechy." priznal sa don Šutka. Veríme, že počas tohto mesiaca si budete môcť prečítať a pozrieť viac zo svedectva otca Šutku o vzťahu a živote tejto svätej ženy – mamy aj  babičky mnohých indiánov aj mestikov.

Informovala: Slávka BrigantováFoto: Slávka Brigantová, Peter Jacko

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.