Stretnutí u saleziánov vo Veľkom Bieli je stále dosť

(Veľký Biel, 29. apríla 2015) – V obci Veľký Biel, približne polhodinu cesty autom od Bratislavy, spravujú saleziáni rodinný dom, ktorý sa nachádza v blízkosti jazera. Don Jozef Luscoň a don Pavol Dzivý sa oň starajú najmä počas víkendov, cez týždeň pracujú na Katolíckej univerzite ako pedagógovia. O to, čo všetko prebiehalo v Dome prijatia vo Veľkom Bieli, ale aj čo všetko títo saleziáni v poslednom období absolvovali, sa podelil don Luscoň.

Spolubratia pôsobiaci v "Dome prijatia" vo Veľkom Bieli, don Pavol Dzivý a don Jozef Luscoň, prežívali Veľkonočné sviatky v intenzívnom stretávaní sa s ľuďmi. Tvorili tím, ktorý viedol obrady medzi veľmi živým spoločenstvom veriacich na Čiernej vode. Okrem toho, ako sa vyjadril don Pavol: "Vďaka Bohu máme obnovu za obnovou."

2015 04 29 Biel1

Asi dvadsať vysokoškolákov z Ružomberka aktualizovalo spolu s nimi židovskú "Sederovú večeru" a podľa slov vysokoškoláka Filipa Banbúcha: "Veľmi nám to pomohlo prežiť veľkonočné sviatky i vidieť prepojenia na svätú omšu." Do Veľkého Bielu si v tomto období našli cestu aj animátori z Trnávky, mladí ľudia z Ivanky pri Dunaji, Spoločenstvo Ladislava Hanusa z Bratislavy, konali sa tu duchovné cvičenia pre vocabilných mladých ľudí, obnovy pre spoločenstvo z hnutia Modlitby matiek i pre skupinky z niektorých našich stredísk. Bratia si pochvaľujú aj to, že: "V samom mieste bydliska sú pravidelné stretnutia chlapcov. Sú to mladíci túžiaci po zdravom dobrodružstve a ich húževnatosť a pravidelnosť dochádzky na stretnutia sú dobrým znakom toho, že niečo krásne v nich rastie." 

2015 04 29 Biel3

No spolubratia mali aj "výjazdy" na rôzne aktivity mimo ich "orlieho" hniezda. Otec Pavol absolvoval ešte pred Veľkou nocou duchovnú obnovu pre mužov a ich synov (okolo 100 chlapov), don Jozef dostal možnosť podeliť sa na arcidiecéznom stretnutí katechétov so skúsenosťami na tému: "Ako sa má správať kňaz, katechéta, rodič, ak zistí, že v mladom človekovi sú známky povolania." Okrem toho spolubratia uskutočnili duchovné obnovy pre mladých ľudí z Ružomberka a Černovej. Najbližšie ich popri povinnostiach na KU v Ružomberku čakajú duchovné cvičenia mladých z Liskovej, duchovná obnova miništrantov Pezinského dekanátu, duchovné cvičenia pre miništrantov z Turca i víkendová obnova chlapov z Čiernej vody.

2015 04 29 Biel2

Každé stretnutie s ľuďmi prináša možnosť kontemplovať ich ducha, vycítiť, ako Boh pôsobí v nich a cez nich. Je zaujímavé, ako rôzne duše dokázali "poľudštiť" ducha Pána svojou originálnou bytosťou. Objavy sú výnimočné. Obohacujú človeka, pomáhajú mu vnímať a rozvinúť spiritualitu stretania. A zároveň tak napĺňajú to don Boscove: "Da mihi animas…"

don Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.