Stretnutie asistentov sa nieslo v duchu zdieľania

(Poluvsie, 17. mája 2013) – V peknom prostredí pri Rajeckých Tepliciach za dedinkou Poluvsie sa uskutočnilo v dňoch 13. – 15. mája stretnutie českých a slovenských asistentov. Zúčastnili sa ho Peter Roth, ktorý sa venuje rómskej pastorácii na Luníku IX., Dano Imriška, vychovávateľ na saleziánskej škole v Žiline, Ján Straka zo strediska Prešov, Marek Vaško, asistent v Partizánskom, Vlado Plášek, asistent v Námestove a náš formátor, Jozef Ižold. Z Českej republiky prišiel Jan Fojtu spolu s formátorom Petrom Cvrkalom.

V pondelok večer sme začali zdieľaním, v utorok sme pokračovali témami o preventívnom systéme a poobede nám Ján Holubčík SDB s Danom Imriškom porozprávali o pôsobení saleziánov na školách. Večer nasledovala výmena apoštolských skúseností. V stredu doobeda nám Petr predstavil, o čom sa rozprávalo na českej provinciálnej kapitule.

Informoval: Vladimír Plášek SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.