Stretnutie ašpirantov a kandidátov prebehlo v radosti aj tichosti

(Banská Belá, 19. decembra 2012) – 14. – 16. decembra sa kandidáti, ašpiranti a saleziáni stretli v malebnom prostredí na chate v Banskej Belej. Viac informoval Pavol Degro SDB, radca pre pastoráciu mládeže. 

Zažili sme veľa zábavy, spoločne sme sa modlili, urobili si predvianočnú večeru s kultúrnym programom a bol priestor i na zdieľanie a zastavenie. Spolu sa zišlo 27 mladých a 8 saleziánov. 

Ašpiranti sú mladí, ktorí chcú saleziánskym spôsobom hľadať, na akú cestu života ich pozýva Boh. Prvým krokom pre vstup do saleziánskej spoločnosti je rok strávený v kandidátke v Košiciach.

2012_12_18_aspiranti2.jpg

2012_12_18_aspiranti4.jpg

2012_12_18_aspiranti3.jpg

2012_12_18_aspiranti5.jpg

Informoval: Pavol Degro SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.