Stretnutie delegátov pre spoločenskú komunikáciu z Európy sa konalo v Bratislave

(Bratislava, 30. mája 2017) – Stretnutie delegátov pre spoločenskú komunikáciu regiónu Európa stred a sever sa uskutočnilo od 25. do 28. mája v Bratislave. Štrnásť delegátov z rôznych krajín sa prišlo podeliť o novinky, skúsenosti, dozvedieť sa o nových saleziánskych pastoračných príležitostiach na sociálnych sieťach a tiež o novinkách z Ríma. Stretnutie viedol hlavný radca pre spoločenskú komunikáciu don Filiberto González. Privítali sme nových delegátov z Ukrajiny, Poľska a Holandska a tiež ďalších z Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Francúzska, Malty, Írska, Nemecka a Rakúska. Nechýbal ani slovenský delegát Rastislav Hamráček SDB. Jedno poobedie strávili aj v rodisku budúceho blahoslaveného Titusa Zemana, s ktorým sa bližšie zoznámili.

"Myslím, že bolo veľmi pekné vidieť spoluprácu medzi niektorými provicniami. Tiež sa mi páčilo, ako niektoré provincie pokročili v spolupráci s tímami zloženými z mladých ľudí. Tiež sme chceli povzbudiť provincie, v ktorých sa práca v oblasti spoločenskej komunikácie len začala," povedal don González.

2017 05 30 delegati

tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.