Stretnutie exalliev FMA v Taliansku

(Mornese – Taliansko, 25. augusta 2015) – V dňoch 11.-17. augusta sa v talianskom Mornese konalo 5. Svetové stretnutie exalliev/exallievov FMA s témou "Svedkovia radosti na periférii sveta". Po prvýkrát sa ho zúčastnili aj zástupkyne zo Slovenska, sr. Mária Červená, delegátka za FMA a Mária Čiefová, exallieva.

Stretnutie sa začalo putovaním po miestach Mornese, kde sa narodila a žila sv. Mária Dominika Mazzarellová a kde sa zrodil Inštitút FMA. V Kolégiu, ktoré bolo prvým domom FMA, oslovila zúčastnených sr. Mária Luisa Miranda, generálna radkyňa za saleziánsku rodinu: „Tu môžeme obnoviť nášho ducha, tu sa narodila naša charizma, tu žila sr. Mária Dominika Mazzerellová, tu bol toľkokrát don Bosco, tu rástli naše prvé sestry, žiačky, exallievy.“

Súčasťou stretnutia bola aj púť do Turína, kde  účastníčky mohli navštívíť miesta dona Bosca na Valdocu. V Bazilike Panny Márie Pomocnice slávili svätú omšu, ktorú celebroval  hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Poslednou zastávkou počas stretnutia bolo Colle don Bosco, kde spolu so saleziánskou rodinou a množstvom mladých oslávili dvojsté narodeniny dona Bosca. Dôležitosť stretnutia a Združenia exalliev, ako zložky saleziánskej rodiny, potvrdila svojou prítomnosťou pri niektorých dôležitých chvíľach aj generálna predstavená FMA sr. Yvonne Reungoat.

Súčasťou medzinárodného zhromaždenia bola aj voľba zástupcov do konfederálnej rady a schvaľovanie obsahu upraveného Štatútu združenia. "Bolo to miesto, kde zazneli hlboké myšlienky v spojení s osobným svedectvom ich každodenného prežívania s Bohom," hovorí Mária Čiefová.

Združenie exalliev/vov FMA založil v roku 1908 blahoslavený don Filip Rinaldi. Na Slovensku má zatiaľ tri strediská – v Humennom, Dubnici nad Váhom a Trnave.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.