Stretnutie generálnych rád SDB a FMA

(Rím, 21. januára 2013) – Generálne rady saleziánov a saleziánok sa v polovici januára stretli v rímskom dome Pisana. Spoločný rozhovor sa sústredil na tému novej evanjelizácie.  

V úvode stretnutia sa hlavný predstavený don Pascual Chávez SDB a generálna matka Yvonne Reungoat FMA podelili so skúsenosťami z medzinárodnej biskupskej synody O novej evanjelizácii.

Don Chávez sa zameral na jeden z bodov záverečnej správy synody, kde sa tvrdí: "Ako Ježiš pri studni v Sicheme, aj Cirkev cíti potrebu sadnúť si vedľa súčasných mužov a žien, aby predstavila život Pána tak, aby ho mohli stretnúť, objaviť. Len jeho Duch je pravou a večnou vodou."Sr. Yvonne vyjadrila svoju vďačnosť za skúsenosť prítomnosti na synode a niektoré udalosti, ktoré sa dotýkajú zvlášť našej charizmy: krásu stretnutia s Kristom, dôležitosť výchovy v ovzduší novej evanjelizácie a dôraz na tému rodiny.

Stretnutie pripadlo na deň liturgickej spomienky bl. Luigiho Variaru, misionára a zakladateľa saleziánskej vetvy – Kongregácie dcér najsvätejších sŕdc Ježiša a Márie. Hlavný predstavený  vo svojej homílii podotkol: "Tento salezián, ako prvý po donovi Boscovi, založil novú skupinu zasvätených. Smelo tak odpovedal malomocnej mládeži v Kolumbii. Jeho hrdinskosť prináša časom veľké ovocie v početnej skupine rehoľníkov, ktorí žijú špeciálnu charizmu obetovania sa." 

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.