Stretnutie mladých v Turíne v plnom prúde, aj so slovenskými dobrovoľníkmi (+ video)

2015 07 21 ANS SMH 2(Turín, 13. augusta 2015) – Ako vrchol osláv dvestoročnice dona Bosca sa koná v Turíne medzinárodné stretnutie Saleziánskeho mládežníckeho hnutia SMH Don Bosco 2015. Vyše 5000 mladých prišlo z 53 krajín, zastúpenie má aj Slovensko. Tému stretnutia vyjadruje logo stretnutia „Like, With, For“ (Ako, S, Pre) a ide o samotné Heslo saleziánskej rodiny pre tento rok: AKO don Bosco, S mladými PRE mladých. Pre stretnutie existuje mobilná aplikácia SYM Don Bosco 2015, pre Android ako aj iOS. Program sa dá sledovať aj na sociálnych sieťach.

„Je to veľká úprimná manifestácia toho, ako sú mladí vďační Bohu, že im dal dona Bosca ako otca a učiteľa mladých. Bude to aj univerzálne vyjadrenie toho, ako sa don Bosco stále dotýka sŕdc všetkých mladých,“ povedal o stretnutí don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov.

2015 08 13 symb 01

2015 08 13 symb 02

/ Ďalšie fotky na konci článku. /

Program podujatia, ktoré trvá od 11. do 16. augusta, má niektoré hlavné body: počas prvých troch dní je to uvažovanie o tom, čo dnes znamená byť „ako don Bosco“, v čom spočíva výzva žiť život „s mladými“ a potom prijať volanie dať sa „pre mladých“. Štvrtý deň – piatok – je dňom zmierenia a odpustenia, v centre ktorého je svätá spoveď. V sobotu mladí prejdú do Castelnuova Don Bosco, aby sa odtiaľ vydali pešo na Colle Don Bosco, kde sa svätec narodil. Sobotu večer vyplnia adorácia a modlitby, a v nedeľu 16. augusta tam potom v bazilike na mieste jeho narodenia program vyvrcholí, o 10.00 slávnostnou svätou omšou.

 

 

Každý večer počas prvých štyroch dní zahŕňal návštevy saleziánskych miest a miest súvisiacich so svätcami Turína, ktorí boli zapojení do sociálneho apoštolátu, a tiež návštevu Turínskeho plátna. „Každý deň zakončíme chvíľou mariánskeho zasvätenia, meditáciou a modlitbou ruženca, tiež oslavami a hudbou,“ hovorí o programe don Fabio Attard, hlavný radca saleziánov pre pastoráciu mládeže.

Na stretnutí je prítomná aj generálna matka sestier saleziánok Yvonne Reungoat, ktorá mladým v príhovore v stredu 12. augusta okrem iného navrhla deliť sa o sny, lebo to je cesta k ich uskutočneniu: „Všetci mladí majú v srdci sny, veľké túžby premeniť svet: svet dneška je taký, aký je, svet zajtrajška bude taký, akým ho urobia dnešní mladí. Neuhášajte vaše sny, ale podeľte sa o ne; ak sa o ne podelíte, nájdete cestu, ako ich realizovať.“

V stredu večer sa zároveň konala v turínskom parku Ruffini veľká párty mladých, na ktorej sa predstavili aj jednotlivé krajiny, nechýbali hry, folklór, radosť a spoznávanie nových priateľov.

Aj stretnutie SMH Don Bosco 2015 je postavené na dobrovoľníckej službe, pričom zastúpenie je medzinárodné. Slovensko vyslalo spolu 22 dobrovoľníkov, 16 dievčat a 6 chlapcov. Jedna z nich, Betka Hrušovská, sa podelila o dojmy zo služby: „Je to jedna veľká festa, stále sa tu spieva, tancuje, hocikto príde, lámaným cudzím jazykom sa ti prihovorí… My slovenskí dobrovoľníci občas učíme druhých po slovensky – najšikovnejší sú Indovia. Podľa mňa je tu dobrovoľníkov trochu málo, niektorí pracujú od rána od šiestej-siedmej do večera do desiatej-jedenástej.“

Počas tretieho dňa, štvrtka 13. augusta, kedy mladí uvažovali o slove "PRE", im hlavný predstavený saleziánov don Artime povedal: „Prežívame obdivuhodné a špeciálne momenty, pretože každý z vás je obdivuhodný a špeciálny a dáva top najlepšie zo seba, aby všetko malo trochu inú príchuť a aby sme sa cítili ako plní života. V saleziánskom jazyku sú prisľúbenou zemou samotní mladí, toto je naša zasľúbená zem, tu a teraz, a vy, raz, máte byť vodcami tých, ktorí prídu po vás, strážcami a svedkami snov saleziánskej rodiny.“

Stretnutie SMH Don Bosco 2015 môžete sledovať na webe www.symdonbosco2015.com a na týchto sociálnych sieťach, vrátane video prenosov:

 

2015 08 13 symb 03

2015 08 13 symb 04

2015 08 13 symb 05

2015 08 13 symb 06

2015 08 13 symb 07

2015 08 13 symb 08

2015 08 13 symb 09

2015 08 13 symb 10

2015 08 13 symb 11

2015 08 13 symb 12

2015 08 13 symb 13

2015 08 13 symb 14

2015 08 13 symb 15

2015 08 13 symb 16

2015 08 13 symb 17

2015 08 13 symb 18

rhsdb, foto © ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.