Stretnutie o saleziánskych školách absolvovali aj Slováci

(Ľvov, Ukrajina, 12. mája 2017) – Od 27. do 29. apríla sa viac ako dvadsať provinciálnych delegátov pre školy od saleziánov aj saleziánok z Európy stretlo v Ľvove, aby sa pozreli na vývoj, ktorý sa uskutočnil od roku do 2010 do súčasnosti. Zistili, že operatívne zmeny, ktoré urobili, sú v súčinnosti s magistériom Kongregácie a Inštitútu a v odpovedi Cirkvi.

Stretnutie tiež poskytlo príležitosť študovať postsynodálnu apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia, obzvlášť niektoré jej časti, ktoré môžu byť prínosné pre výchovno-pastoračnú prax v európskych školách. Bolo jasné, že podľa tejto exhortácie je rodina zároveň subjektom i objektom Cirkevnej pastoračnej služby a že sa jej pomáha prostredníctvom sprevádzania, rozlišovania a integrácie. Navyše zdôraznili niektoré praktické časti, ktoré sa môžu zvážiť v rámci pastoračných aktivít: katechézy, príprava, slávenie, podpora.

Tiež mali možnosť zdieľať sa o formácii učiteľov a školských vedúcich na lokálnej, provinciálnej alebo národnej úrovni v Európe. Prezentovali aj návrh dotazníka adresovaného riaditeľom saleziánskych škôl, ktorý bude zverejnený v poslednom štvrťroku 2017. Hlavným cieľom dotazníka je získanie informácií o tom, ako riaditelia vnímajú niektoré konkrétne oblasti, ako napríklad školskú, výchovnú a pastoračnú misiu a ďalšie sociálno-výchovné problémy.

Stretnutia sa zo Slovenska zúčastnil Ján Holubčík SDB a Ľubica Mervová FMA.

2017 05 12 ANS skoly

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.