Stretnutie o stretkách alebo S.O.S podalo pomocnú ruku animátorom

(Bratislava, 8. marca 2021) – Saleziánsky pastoračný tím opäť ponúkol animátorom priestor na vzájomné zdieľanie a inšpiráciu. Prostredníctvom programu ZOOM sa virtuálne stretlo 76 animátorov a dobrovoľníkov z celého Slovenska. Vymieňali si svoje skúsenosti, inšpirácie a nápady, ako počas pandémie zaujať mladých, ktorí sú im zverení.

„Vnímali sme, že mnohí animátori sú už unavení a strácajú chuť a odvahu vo vedení online stretiek. Príprava a realizácia stretka v online prostredí je omnoho náročnejšia. Chceli sme mladých animátorov povzbudiť a vytvoriť im priestor na vzájomnú inšpiráciu pri vedení stretiek,“ priblížil salezián Ján Holubčík, provinciálny delegát pre pastoráciu mládeže.

Stretnutie prebehlo v dvoch častiach. V prvej si animátori navzájom odovzdali nápady a skúsenosti, ako využiť čo najlepšie online priestor. V druhej časti si mohli vybrať virtuálnu „miestnosť“, kde neformálne pokračovali v diskusii.

Podľa dona Holubčíka sa animátorom online prostredie zdá viac obmedzujúce a nedokážu mladých zaujať až do takej miery, ako pri reálnom, osobnom stretnutí. Napriek tomu povzbudzuje: „Vnímame, že online stretnutia nie sú dokonalé, ale určite sú dobrou možnosťou, ako udržiavať živý kontakt s mladými. Pri dostatočnej snahe a kreativite sa dá aj online stretko dobre pripraviť.“

Zdroj: domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.