Stretnutie s Otcovým milosrdenstvom očami saleziána Mariána Husára

(Bratislava, 26. októbra 2016) – Do ukončenia Jubilejného roka milosrdenstva ostáva už len niekoľko týždňov. Jednou z  publikácií, ktoré nás sprevádzali týmto rokom bola aj brožúrka z edície Viera do vrecka s názvom Milosrdní ako Otec od saleziána Mariána Husára. Praktická príručka dáva čitateľovi možnosť ponoriť sa do tajomstva Božieho milosrdenstva a spoznať, ako odpustenie uzdravuje srdce. Pre veľký záujem čitateľov urobilo vydavateľstvo Don Bosco jej dotlač. Opäť je možné objednať si ju na stránke www.donbosco.sk.

 „V Biblii nám Boh odhaľuje svoje najhlbšie vnútro, svoje srdce plné citov a vrúcneho prežívania. Božia láska i milosrdenstvo je prítomné a priam hmatateľné od samého počiatku. Posolstvo lásky, vyvolenia, odpustenia a milosrdenstva ako červená niť prechádza celou Bibliou, celými dejinami človeka. Táto nezaslúžená priazeň, priateľstvo, náklonnosť je trvalým Božím postojom. Je to hlboký vzťah, ktorý presahuje všetky ľudské očakávania,“ píše autor.

Práve prostredníctvom úvah o dvoch podobenstvách pozýva čitateľa na viac ako 40 stranách meditovať nad milosrdenstvom. Všíma si jednotlivé postavy, ich motivácie a vzájomné vzťahy. „Nikdy sa neprestaneme striedať v týchto postavách. Podobenstvá, ktoré rozprávajú o Božom postoji, o jeho láske a milosrdenstve, hovoria zároveň aj o nás… Nikto z nás nie je vyňatý z nutnosti obrátiť sa – deň, čo deň, celý život kráčať pokorne po ceste za našim Pánom,“ dodáva.   

Viac o tejto téme nájdete v archíve Rádia Lumen v relácii Viera do vrecka.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.