Stretnutie saleziánov z odborných škôl zaujalo aj Slovensko

(Rím, Taliansko, 28. január 2016) – 21.-22. januára sa v Ríme uskutočnilo tretie stretnutie zástupcov saleziánskych odborných škôl z Európy. Skupina bola založená v roku 2012 s dvoma cieľmi: obnoviť, zlepšiť a rozšíriť spoluprácu technicko-odborných centier v Európe prostredníctvom spoločného hodnotenia; prehĺbenie vzťahov medzi saleziánmi v Európe a firmami. Podujatia sa zo Slovenska zúčastnil aj Mgr. Igor Pecha SDB, zástupca riaditeľa strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline pre praktické vyučovanie.

2016 01 29 ANS odborne2

Vo štvrtok 21. januára sa tridsať provinciálnych delegátov pre odborné školy stretlo pod vedením dona Miguela Angela Garciu. Spoločne hľadali spôsoby, ako prehĺbiť saleziánsku skúsenosť, ktorá by čo najlepšie podporovala prepojenie študentov s pracovným svetom. Podelili sa o viac ako tridsať dobrých praktík zameraných na spoluprácu s firmami a riešenie zamestnanosti mladých, ktoré rozvinuli v jednotlivých európskych provinciách. Hosťami boli aj don Joseph Aikarchalil z Indie, výkonný riaditeľ národnej kancelárie Don Bosco Tech Society a don George Tharaniyil z Don Bosco Tech Africa.

V piatok sa účastníci stretli za prítomnosti hlavného predstaveného aj s vedúcimi niektorých popredných európskych spoločností, ktoré sú partnermi saleziánskych centier pre odborné vzdelávanie. Téma dní znela: "Saleziánske odborné vzdelávanie a firmy: model vzťahu v boji proti nezamestnanosti mladých v Európe".

"Zo stretnutia si odnášame pre našu školu aj inšpiráciu. V iných provinciách venujú veľké úsilie tomu, aby absolventi získali dobré prvé zamestnanie . Ak sa zamestnanie absolventov odďaľuje, zvyšuje sa riziko, že si nijaké nenájdu. Počas prvého polroka na novom pracovnom mieste teda škola komunikuje s bývalým študentom a tiež s firmou, ktorá ho zamestnáva, a tak môže získať informácie o aktuálnych potrebách na trhu práce," povedal I. Pecha.

2016 01 29 ANS odborne1

Igor Pecha SDB s hlavným predstaveným, donom Á. F. Artimem

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.