Stretnutie saleziánskej rodiny v Žiline a nová socha Pomocnice v Bardejove

(Bardejov, Žilina, 30. mája 2018) – K najväčším sviatkom v saleziánskej rodine nepochybne patrí sviatok Panny Márie Pomocnice. Pri tejto príležitosti mnohé zo saleziánskych stredísk spoločne ďakujú a prosia o ďalšie milosti na jej príhovor. Inak tomu nebolo ani v u saleziánov v Žiline a v Bardejove na Vinbargu.

V poradí už desiate Stretnutie saleziánskej rodiny sa uskutočnilo 26. mája v Žiline. Žilinskí saleziáni, spolupracovníci, exalievi, farníci, dobrodinci, animátori, rodiny s deťmi – všetci spoločne oslávili sviatok Matky a Pomocnice. Slávnosť sa začala sv. omšou o 15:00, ktorú celebroval direktor žilinského domu don Peter Lukáčik. Po nej nasledoval procesiový sprievod do priestorov oratória, kde okrem pohostenia a príjemnej atmosféry si animátori pre rodiny s deťmi pripravili množstvo aktivít a súťaží.

V Bardejove sa oslava Panny Márie Pomocnice začala individuálne prostredníctvom deviatnika. Celá saleziánska rodina sa zišla na slávnostnej sv. omši, kde obetovali všetky svoje úmysly, prosby i vďaky. "Veď ak sa niečo stane, ideme za mamkou," povedal počas homílie salezián don Stanislav Hurbanič. "Neberme tieto slová z detského hľadiska, ale vyjadrime tak Panne Márii našu dôveru voči nej," vysvetlil.

Na záver sv. omše direktor don Viliam Riško požehnal novú sochu Panny Márie Pomocnice a spoločným sprievodom ju Bardejovčania odprevadili až do oratória.

 

Informoval: Peter Lukáčik SDB, www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.