Stretnutie saleziánskych vydavateľstiev v Ríme so slovenskou účasťou

(Rím, 5. decembra 2013) – V generálnom dome v Ríme sa od 24. do 27. novembra uskutočnilo stretnutie riaditeľov európskych saleziánskych vydavateľstiev. Zorganizovalo ho oddelenie sociálnej komuikácie. Okrem plánovaných cieľov sa na stretnutí dohodlo aj vytvorenie webovej stránky nazvanej Don Bosco Media.

Hlavným cieľom bolo preskúmať situáciu v saleziánskych vydavateľstvách v Európe z pohľadu informačných a komunikačných technológií. Preberali sa aj nové typy užívateľov, saleziánska pastoračná služba, ekonomická situácia a trh, dohody spoločných projektov a spolupráca na kontinentálnej úrovni.

Účastníci zdieľali svoje pohľady na hlavné výzvy, ktorým čelí každé vydavateľstvo, z perspektívy saleziánskej charizmy, nových užívateľov, zamestnancov a už zaužívaných dobrých postupov.

Dohody boli navrhnuté najmä kvôli podpore spolupráce na európskej úrovni, keďže sa blíži dvojsté výročie narodenia dona Bosca v roku 2015. Všetci vydavatelia sa navzájom informaovali o svojich plánoch na túto udalosť.

Šestnásť účastníkov, vrátane niekoľkých členov oddelenia sociálnej komunikácie, sa spojilo počas svätých omší s hlavným predstaveným, donom Pascualom Chávezom, jeho vikárom donom Adrianom Bregolinom a hlavným ekonómom, bratom Jeanom Paulom Mullerom. Predniesli dva príhovory: prvý o kvalite zamestnancov pôsobiacich vo vydavateľskom odvetví a druhý o riadení vydavateľských centier.

Medzi iniciatívami uskutočnenými na stretnutí bolo aj rozhodnutie vytvoriť webovú stránku Don Bosco Media, ktorej cieľom je predstaviť don Boscovu prácu vo vydavateľskom odvetví a zriadiť miesto stretnutia a spolupráce medzi európskymi vydavateľmi.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.