Študenti saleziánskej školy uspeli na medzinárodnej súťaži

(Žilina, 26. mája 2016) – Študenti SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline opäť bodovali v medzinárodnej súťaži „Studentské projekty“, ktorú usporiadala firma Špinar Software v spolupráci so Strednou školou dopravy, obchodu a služieb v Moravskom Krumlove.

Jubilejný 10. ročník súťaže sa konal dňa 14. apríla. Tentokrát študenti súťažili s prácou „pásová píla“, zaradenou do strojníckej kategórie výkresov.

Súťažná práca pozostávala z modelu stroja, nakresleného v programe TurboCAD, výkresov stroja v 2D aj 3D, vizualizácie a prezentácie, v ktorej pílu predstavili aj v pohybe spolu so zrovnávačkou a hrúbkovačkou.

Už od rána sa prezentovali všetky vybrané súťažné projekty pred porotou. Aj napriek veľkej tréme, študenti 3.A  stolár Tomáš Mário Peregrim a Braňo Kavecký, predviedli svoju prezentáciu s prehľadom a obsadili v tejto kategórii 1. miesto. Ich odmenou okrem ďalších získaných skúseností, návštevy atómovej elektrárne v Dukovanoch a spoločného večera pri bowlingu s ostatnými súťažiacimi, bola aj licencia programu T-CAD profesionál verzia 22.

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.