Študenti saleziánskej školy zažili víkend plný akcie

(Škutovky, 12. decembra 2016) – Žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa 2.-4. decembra zúčastnili „akčného víkendu“. Dve prvácke triedy spojili v Škutovkách pri Ružomberku nielen spoločné hry, ale aj uvažovanie o vážnych témach.

2016 12 13 akcny vikend 1

Program víkendu tvorili rôzne aktivity. Tanec, spev, kľuky, puzzle, šachy a ďalšie hry prebiehali až do neskorých nočných hodín. Chvíle zábavy doplnili štyri bloky aj na témy ako diabol či hriech. Hlavným bodom sobotňajšieho programu bola veľká guľovačka, po ktorej nasledovali ďalšie aktivity, tentokrát vo vnútri.

2016 12 13 akcny vikend 3

„Pred dvoma týždňami na akčnom víkende iných tried nenapadalo toľko snehu ako teraz. To ešte umocnilo radostnú atmosféru celého pobytu. V triede grafikov je dvanásť dievčat, tak bola zaujímavejšia atmosféra,“ hovorí jeden z účastníkov.

2016 12 13 akcny vikend 2

Informoval: Adam Chovanec

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.