Štyria kandidáti boli prijatí do prednoviciátu

(Košice, 25. septembra 2013) – V nedeľu 22. septembra 2013 sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie na košickej Kalvárii konala významná udalosť. V deň Národného pochodu za život už síce v komornejšej, zato však v rodinnej atmosfére privítal otec provinciál don Karol Maník štyroch nových kandidátov (Jána Bendíka, Vladimíra Kurica, Petra Majerčíka a Tomáša Tkáča).

Stretnutie sa začalo spoločnými vešperami za účasti miestnej saleziánskej komunity na čele s otcom direktorom, sestier FMA a niekoľkých domácich veriacich. Po krátkom čítaní sa otec provinciál v krátkosti prihovoril kandidátom a na prahu novej životnej etapy, na ceste upevňovania povolania ich povzbudil svojimi slovami: „Rok prednoviciátu, ktorý práve začínate, je pre vás rokom modlitby, práce, duchovnej aj osobnej formácie, ktorú už budete prežívať v kruhu saleziánskej komunity a spolu s ňou zažijete mnohé radosti a pekné chvíle, ale aj ťažkosti a problémy. Budete spoznávať charizmu dona Bosca a toto spoločenstvo vás prijíma a bude vás sprevádzať svojím príkladom a modlitbami.“

Po tomto príhovore nasledoval symbolický obrad prijatia kandidátov do prednoviciátu odovzdaním formačných projektov pre tento rok. Don Karol Maník ukončil modlitbu vešpier a novým kandidátom a zúčastneným veriacim udelil svoje požehnanie.

Informoval: Tomáš Tkáč

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.