Štyridsiatka saleziánskych učňov zažila akčný víkend

(Škutovky, 7. novembra 2017) – Tri triedy I. ročníka zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka zažili v polovičke októbra víkend plný aktivít. Akčného víkendu na Škutovkách pri Liptovskej Osade sa zúčastnil zatiaľ historický počet saleziánov. Objasniť, ako prebrať svoju úlohu na pretváraní spoločnosti pomáhali chlapcom siedmi saleziáni.

Súčasťou programu boli spoločné hry a súťaže, budovanie tímu a tiež duchovné témy. Vzájomné spoznávanie, vnímanie svojich možností a hraníc napomáhalo chlapcom k objavovaniu seba samých a rozvíjaniu ich kritického myslenia.

„Nie je to ľahké zaujať štyridsať chlapcov, zladiť aktivity a pozvať ich k spolupráci,” hovorí riaditeľ školy salezián Igor Pecha. „Ale práve o to nám ide, byť medzi nimi, zdielať ich radosti aj starosti a čím viac sa k nim priblížiť po ľudskej i pedagogickej stránke.”

V určitých častiach programu sa k žiakom pripojili ich triedni učitelia a majstri odborného výcviku. Prítomnosť pedagógov, ktorí majú záujem zapájať sa do celého výchovného procesu tzn. aj mimo školy, v ich voľnom čase, si študenti veľmi vážili.

„Viac som spoznal kamarátov a uvedomil som si, že víkend sa dá víkend prežiť aj bez mobilu, že sa vieme porozprávať zoči voči,” hovorí o svojich dojmoch študent František Odlevak.

Cieľom víkendu je podľa Jozefa Sarneckého, katechétu školy, vytvoriť priestor, ktorý by nabúral ich bežný spôsob prežívania víkendu – dlhý spánok, ničnerobenie. Vďaka spoločne prežitému času môžu chlapci spoznať svojich spolužiakov a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a viere.

„Spriatelil som sa s chalanmi z ostatných odborov školy – stolármi a priblížili sme sa k učiteľom a saleziánom. Aj keď som musel obetovať víkend, ktorý som mohol stráviť doma nevadilo mi to,” zhrnul Dávid Kundrát.

 

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.