Sv. Mária Dominika Mazzarellová – prvá dcéra Márie Pomocnice

(Bratislava, 13. mája 2016) – 13. mája slávime v saleziánskej rodine liturgickú spomienku sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky – spolu so sv. Jánom Boscom – Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Približujúci sa sviatok Panny Márie Pomocnice je príležitosťou uvedomiť si, že život Márie Dominiky sa celý odohrával v mariánskom štýle.  Máriu nachádzame pri Márii Dominike od narodenia po smrť. Nosí jej meno, ale predovšetkým ju nosí v srdci, v modlitbe, obdivuje jej čnosti, nosí ju vo svojej identite zasvätenej ženy a pozerá na ňu ako na vzor apoštolskej svätosti. Ako 15-ročná vstupuje do Družiny Nepoškvrnenej, 23-ročná 15. augusta – na sviatok Panny Márie – ochorie na týfus; táto udalosť celkom zmení beh jej života. 7. októbra 1863 – na sviatok P. Márie Ružencovej – sa prvýkrát stretne s donom Boscom, na sviatok P. Márie Snežnej – 5. augusta 1872 – skladá prvé rehoľné sľuby a zomiera 14. mája 1881 – v predvečer deviatnika k Márii Pomocnici.  Aj svoje výchovné poslanie a úlohu predstavenej prežívala v mariánskom štýle, vo vedomí, že je jednoduchou „vikárkou/zástupkyňou“ Panny Márie. Dosvedčuje to Eulália Bosco, neter dona Bosca: „Vždy hovorila, že predstavenou domu je Mária Pomocnica. … Sestrám, ktoré posielala ako direktorky do jednotlivých komunít, hovorievala: "Pamätaj, že direktorkou je Panna Mária".“   Výrečné je aj jednoduché gesto, ktoré Mária Mazzarellová robievala každý večer: kľúče od domu kládla k soche Márie Pomocnice – k jej nohám. Neodovzdávala jej len kľúče, ale aj celú seba a svoje dcéry a zverovala ich jej materskej ochrane.  Byť Dcérou Márie Pomocnice pre Máriu Dominiku neznamenalo iba uctievať si Máriu modlitbami, ale nadobudla vo výchove aj štýl a materské postoje Márie z Nazareta. Bol to výsledok jej učenlivosti voči Duchu Svätému.

Viac o Márii Dominike Mazzarellovej TU.

Zdroj: www.salezianky.sk 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.