Svätá omša za zosnulých saleziánov

(7. februára 2013, Pezinok) – V predvečer sviatku sv. Jána Bosca, zakladateľa Saleziánov Don Bosca sa 30. januára 2013 v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku konala svätá omša za zosnulých z komunity saleziánov v kňazskom charitnom domove v Pezinku. Pôvodne mal byť jej celebrantom saleziánsky kňaz – rodák z Pezinka don Ľudovít Baňovič SDB, ktorý nemohol prísť zo zdravotných dôvodov, preto ju slávil vdp. Peter Vaško, ktorý pôsobil v kňazskom domove v Pezinku v rokoch 2003-2004. Spolu s ním koncelebrovali farár v Pezinku vdp. Ján Ragula a gvardián kapucínskeho kláštora P. Norbert Pšenčík OFMCap. Po sv. omši bola pietna spomienka za zosnulých saleziánov pri pamätnej tabuli na budove kláštora. Na záver odznela pieseň „Na ceste nášho žitia ktože nás povedie?“, ktorú v Pezinku spievali internovaní saleziánski klerici a ktorá sa vďaka nim dodnes spieva na pohreboch v Pezinku.

2013 02 07 Zosnuli 01

V budove kapucínskeho kláštora žili saleziáni prvýkrát v roku 1950, keď v ňom bol zriadený internačný kláštor pre rehoľných predstavených a tzv. reakčných saleziánov. Po ich odchode v ňom boli preškoľovaní aj saleziánski klerici. Keď sa internačný kláštor postupne zmenil na charitný domov pre kňazov na odpočinku, prišli sem aj viacerí saleziáni. Don František Kollár bol aj direktorom kňazského domova a pričinil sa o stavbu jeho novej budovy, don Jozef Kosmál bol údržbárom budovy počas utajenia svojej kňazskej vysviacky. Saleziáni mali v rámci domova vlastnú komunitu, ktorej direktorom bol don František Kollár. Predtým k saleziánom na odpočinku dochádzal pezinský rodák don Štefan Sandtner.

2013 02 07 Zosnuli 02

Sv. omša konala pri príležitosti výročí saleziánov, ktorí žili v Pezinku a ktoré si v roku 2013 pripomíname výročia 10. výročie úmrtia – don Andrej DERMEK a 100. výročie narodenia – don František KOLLÁR, 20. výročie úmrtia – don Augustín MONCMANN, 30. výročie úmrtia – don Karol SERSEN, 30. výročie úmrtia – don František ŠIMNA, 25. výročie úmrtia – don  Alojz KOZA, 15. výročie úmrtia – don Štefan DRINKA, 15. výročie úmrtia – koadjútor Jozef KARELL, 105. výročie narodenia – don Anton VÁCVAL, 95. výročie narodenia – don Alojz MRÁZ, 100. výročie narodenia – don Alojz ŽEMLA, 110. výročie narodenia – don Marcel HORNIAK, 105. výročie narodenia – don Ján CHRENKO, 105. výročie narodenia – don Karol PLUHÁR, 90. výročie narodenia –  koadjútor František REHÁK.

2013 02 07 Zosnuli 03

V kňazskom domove žili okrem nich aj títo zosnulí saleziáni: don Viliam VAGAČ, don Justín MEŠŤÁNEK, don Jozef PATÚC, don Štefan LUKÁČ, don František SERSEN, don Stanislav GALBAVÝ, don František SZABADOŠ, don Vojtech BABULÍK, don František FUSKA, don Rudolf GRANEC, don Leopold SERSEN, don Rudolf KOŠÍK, don Pavol ČERŇANSKÝ, don Gejza KARLUBÍK.

Na cintoríne v Pezinku sú pochovaní saleziáni: J. Mešťánek, A. Koza, Š. Lukáč, K. Pluhár a J. Patúc.

Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.