Svätec radosti sa stal patrónom Oświęcimu

(Oświęcim – Poľsko, 24. septembra 2013) Obyvatelia poľského Oświęcimu s nadšením prijali správu o tom, že Svätý Otec František vyhlásil sv. Jána Bosca za patróna ich mesta. Oznámil to don Bogdan Nowak, direktor saleziánskeho diela Oświęcim-Jagielly v liste hlavnému predstavenému, aby sa podelil s radosťou.

Mestská rada už v decembri minulého roka prijala tento návrh, ktorý teraz pápež svojim promulgačným dekrétom odobril a tak naplnil túžbu veriacich volať dona Bosca svojim miestnym ochrancom. Stalo sa tak práve 16. augusta, keď svätcova relikvia, putujúca po svete, navštívila toto mesto.

S menom Oświęcim, alebo po nemecky – Auschwitz, sa všade vo svete spája utrpenie a bolesť. Bolo to predsa miesto najväčšieho koncentračného tábora, v ktorom vládol počas II. svetovej vojny nacistický režim. "Potrebujeme tohto patróna mládeže, aby sa v našom meste rozhojnila radosť a nové energie" – povedal don Nowak. "Máme nádej, že s pomocou tohto gigantického charizmatického svätca, budeme schopný utvoriť nový a lepší obraz o našom meste."

Zároveň prisľúbil, že urobia všetko preto, aby obyvatelia mesta lepšie spoznali svojho patróna a hodnoty, pre ktoré žil, o ktorých učil a ku ktorým viedol svojich mladých a aj sami sa budú snažiť čo najlepšie ich uživotňovať.

podľa www.infoans.org spracovala kszZdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.