Svätého Otca u saleziánov pozdravili aj Slovenky

(Rím, Taliansko, 22. januára 2014) – Dva dni po návšteve pápeža Františka je v saleziánskej farnosti Sacro Cuore v Ríme stále cítiť eufóriu z tejto historickej udalosti. Je dosť možné, že jedným z dôvodov, ktoré pápeža zaujali na tejto farnosti, je práve saleziánske misijné a apoštolské nadšenie celej komunity.

Pozdraviť Svätého Otca mohli aj dve slovenské animátorky. Jedna z nich, Katarína Porubská, sa s nami podelila o krátke svedectvo, ktoré uvádzame na záver.

„Stretnutie s pápežom bolo priateľské a spontánne,“ povedala sestra Mary Mercedes Guaita, z rádu Misionárok zmŕtvychvstalého Krista. „Pápež František nás už dobre pozná, pretože naša rehoľa bola založená v Latinskej Amerike a má svoj generalát v Buenos Aires. Bol jedným z našich sprievodcov na ceste nového inštitútu. Prvá vec, ktorú sme urobili po jeho príchode, bolo odovzdanie dokumentov našej generálnej rady, do ktorých bol zainteresovaný. Spravili sme všetko, aby sa cítil ako doma. Počas omše sme spievali po španielsky a v bazilike bol obraz Panny z Luján, patrónky Argentíny – dar od saleziánskych odchovancov. Na stretnutí s rehoľnou komunitou sme mu ponúkli neodmietnuteľné maté a alfajores – tradičné keksíky.“

Krátky priateľský okamih s komunitou, hoci trval len 15 minút, bol veľmi dôležitý. Počas stretnutí s troma saleziánskymi komunitami v dome – národnou, provinciálnou a lokálnymi komunitami – a tiež s rôznymi členmi generálnej rady hovoril pápež o rôznych aspektoch a pastoračných témach. Ukázal veľký záujem o ich dielo, hoci nachádzajúce sa v centre Ríma, no v skutočnosti misijné územie zachytávajúce ľudí na okraji, ktorí sú veľmi drahí Svätému Otcovi aj saleziánom.

Týmto spôsobom pápež spoznal misijný projekt Sacro Cuore, v ktorom saleziánska komunita a Misionárky zmŕtvychvstalého Krista zdieľajú zodpovednosť. Je dobrým príkladom práce Projektu Európa.

V misijnom programe Sacro Cuore ponúkajú dve rehoľné komunity mladým ľuďom programy o viere, ktoré ich vedú k stretnutiu s Ježišom a zároveň im umožňujú rásť v láske pre druhých prostredníctvom dobrovoľníckej služby s bezdomovcami, utečencami a chorými. Projekt je vedený tak, že tí, ktorí prídu do programu o viere často skončia aj pri dobrovoľníckej práci, zatiaľ čo tí, ktorí začnú ako dobrovoľníci, mnohokrát objavia niečo, čo ich vedie k otázkam o viere a stretnutiu s Ježišom.

Medzi oblasťami komunitnej práce sa veľká pozornosť venuje mladým párom, ktorým ponúkajú formáciu počas mesačných stretnutí. Momentálne sprevádzajú okolo 50 mladých rodín. Pápež vyjadril srdečné ocenenie týchto pastoračných aktivít a kreativity, ktorá ich udržiava. Pozval komunitu k tomu, aby pokračovali v počúvaní ľudí a zotrvali blízko Božím ľuďom.

2014 01 22 Sacro Cuore

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.