Svätorečení pápeži a saleziánska charizma

(Rím, Taliansko – 27. apríla 2014) – Pápež František včera v Ríme vyhlásil za svätých dvoch pápežov, Jána XXIII. a Jána Pavla II. Obaja mali k don Boscovi i k saleziánskej rodine vrúcny vzťah, ktorý sme mohli pozorovať aj počas ich ponitifikátov.

Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v Sotto il Monde (Bergamo) 25. novembra 1881, bol zvolený za pápeža 28. októbra 1958 a zomrel 3. júna 1963. Je známy ako pápež, ktorý zvolal Druhý vatikánsky koncil.

2014 04 28 ANS 2papezi2

 Ján XXIII. rád spomínal, že ako chlapec často čítal Katolícke čítanie, ktoré volal „prvý a najefektívnejší doplnok k mojej náboženskej a občianskej výchove“. Tiež prečítal tri životopisy mladých mužov, ktoré napísal don Bosco a počas detstva sa o smrti dona Bosca dozvedel z Bolettino Salesiano (talianske Don Bosco dnes, pozn. red.), ktoré im chodilo domov.

Stal sa aj ctiteľom Panny Márie Pomocnice kresťanov. Jeden jej obrázok z Bolettino Salesiano si aj zavesil na stenu blízko svojej postele. Vyhlásil ju aj za patrónku koncilu s titulmi Auxilium Christianorum (Pomocnica kresťanov) a Auxilium Episcoporum (Pomocnica biskupov). 28. mája 1963, keď už bol vážne chorý, posvätil dve koruny určené pre obraz Márie Pomocnice kresťanov v Bazilike Sacro Cuore v Ríme.

Počas svojho života a pontifikátu vždy prejavoval hlbokú lásku k donovi Boscovi a saleziánom. Obdivoval ich široké rozšírenie sa po svete. Hovoril o donovi Boscovi ako o „synovi Mamy Margity, v ktorom Božia milosť vytvorila jednoduchý, dobrý a nevinný charakter, ktorý inšpiruje veľké skutky a stále udivuje ľudstvo“ (31. januára 1959). Jeho láska k donovi Boscovi mala korene hlboko v jeho srdci. Nádherné duchovné spriaznenie medzi dvoma Božími mužmi, oboma optimistami, otvorenými pre všetko dobré, vždy chápajúcimi a milujúcimi.

V príhovore, ktorý mal pre saleziánov spolupracovníkov 31. mája 1962, pápež odhalil pôvab, ktorým naňho don Bosco zapôsobil: „Don Bosco bol perfektným kňazom v praktizovaní svojej modlitby, osobnom svedectve a skutkoch. Jeho činy vyvolávali vo mne ako mladom mužovi taký entuziazmus, že som sa v štrnástich rokoch rozhodol vstúpiť do kňazstva s cieľom napodobniť jeho príklad.“ V roku 1960 na slávnostnom závere Rímskej synody v Bazilike sv. Petra povedal: „Dnes, v nedeľu 31. januára, je liturgická spomienka na svätého Jána Bosca. Toto meno je básňou milosti a apoštolátu. Z malej dediny v Piemonte priniesol slávu a veľké skutky Kristovej lásky do najvzdialenejších kútov sveta.“

Druhý svätorečený pápež, občianskym menom Karol Wojtyla, sa narodil v poľských Wadoviciach 18. mája 1920. Za pápeža bol zvolený 16. októbra 1978 a zomrel 2. apríla 2005.

2014 04 28 ANS 2papezi1

Karol Wojtyla navštevoval Kostol sv. Stanislava Kostku v saleziánskej farnosti v Krakove v rokoch 1938-1944. Ako mladý muž sa často modlil v kaplnke Márie Pomocnice kresťanov. Práve tam vo februári 1940 stretol Božieho služobníka Jana Tyranowského, ktorý sa zvykol zúčastňovať náboženských stretnutí mladých ľudí, ktoré organizovali saleziáni. V tomto kostole, 3. novembra 1946, kňaz Wojtyla celebroval jednu z prvých omší v prítomnosti veriacich.

Počas svojho dlhého a plodného pontifikátu vyjadril pápež Ján Pavol II. otcovskú blízkosť k saleziánskej rodine. Všetky najdôležitejšie saleziánske udalosti počas obdobia boli sprevádzané jeho požehnaním a často aj prítomnosťou, čo bolo vidieť aj pri príležitosti osláv stého výročia smrti dona Bosca a počas „Roka milosti“. 2.-4. septembra 1988 navštívil saleziánske miesta – rodisko dona Bosca a chrám na Colle don Bosco, kde blahorečil Lauru Vicuňovú, katedrálu v Chieri a v Turíne Baziliku Márie Pomocnice kresťanov, izbičky dona Bosca a Kostol sv. Františka. 24. januára 1989 oficiálne vyhlásil dona Bosca za Otca a učiteľa mládeže.

Počas svojich mnohých stretnutí so saleziánmi a ďalšími zložkami saleziánskej rodiny ponúkol pápež Ján Pavol II. posolstvo o originalite nášho otca, dona Bosca, ako svätca a zakladateľa, a potrebách a výzvach dnešného prevtelenia saleziánskej charizmy do výchovného a pastoračného záväzku voči mladým ľuďom, apoštolského zápalu pre evanjelizáciu a misie a charizmatického a pastoračného zahrnutia laikov.

Intervencie Svätého otca plynuli zároveň z jeho úprimného pastoračného záujmu a osobnej sympatie a vďačnosti donovi Boscovi. Obdivoval dona Bosca ako dar Ducha svätého Cirkvi. Bol presvedčený o don Boscovej prorockej veľkosti, ktorú žil v súlade s jeho láskou k mladým. Chválil jeho originálnu metodológiu výchovy mladých k viere, oratórium, jeho citlivosť na svet práce, otvorenosť k laikom a angažovanosti žien, odvážnu všestrannosť, lásku k maličkým, chudobným a pracujúcim. Obzvlášť rád zdôrazňoval silnú odovzdanosť dona Bosca Panne Márii ako pomocnici Cirkvi v ťažkých časoch.

Počas svojho pontifikátu nám pripomenul naše volanie k svätosti prostredníctvom blahorečení a svätorečení niekoľkých členov saleziánskej rodiny. V roku 2004, počas posledného roka svojho života, daroval pápež saleziánskej rodine ten najkrajší dar, keď blahorečil zástupcov rôznych vetiev našej saleziánskej rodiny: dona Augustína Czartoryskeho SDB, sestru Euzébiu Palominovú FMA, Alexandrinu da Costovú – saleziánsku spolupracovníčku a členku ADMA (blahorečená 25. apríla 2004) a Alberta Marvelliho – odchovanca (5. septembra 2004).

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.