Svätý Artemide Zatti na Colle Don Bosco

(Košice, 5. decembra 2022) – Vďaka výskumu, ktorý pán Sante Simioni, salezián koadjútor, uskutočnil v archívoch pútnikov na Colle Don Bosco vieme, že Artemide Zatti (kanonizovaný 9. októbra), prechádzal 18. marca 1934 cez Colle. V matrike je podpísaný ako: Artemide Zatti, saleziánsky misionár vo Viedme, Patagónia, Argentína.

V roku 1934 mal Artemide Zatti skutočne nezabudnuteľný zážitok na celý život. Na Veľkú noc, 1. apríla, sa mala v Ríme uskutočniť slávnostná kanonizácia dona Bosca. Zo všetkých častí sveta boli na ňu poslaní spolubratia, aby ako reprezentanti provincií alebo komunít pomáhali pri oslave zakladateľa. Provinciál Patagónie, don Gaudenzio Manachino, na duchovných cvičeniach oznámil, že si za zástupcu saleziánov koadjútorov vybral Artemide Zattiho. Pre túto voľbu panoval všeobecný konsenzus; takú prestíž a úctu požíval pán Zatti u všetkých. Aj on z toho musel mať radosť, keďže opäť po vyše 30 rokoch mohol vidieť svoje rodné Taliansko.

Oblek mu požičal doktor Harosteguy. Pani Maria Vásquez Linares, manželka krajčíra Linaresa, mu medzitým na túto príležitosť vyrobila nový oblek. Starý kufor mu požičal kňaz pripútaný na lôžko, v Buenos Aires mu don Luigi Cencio prevzal lístok do tretej triedy na „Neptúniu“, zatiaľ čo mu provinciál napísal pre domy v Taliansku sprievodný list.

Cesta trvala 16 dní. Zatti prišiel do Turína, kde navštívil miesta posvätené prítomnosťou dona Bosca, vrátane Colle, kde sa narodil Svätec mladých. V korešpondencii sa zachovala iba jedna pohľadnica, zaslaná z Turína: „Od oltára našej drahej Matky Márie Pomocnice, ktorú som požiadal (a budem žiadať) o špeciálne požehnanie pre všetkých zamestnancov nemocnice San José, každému zvlášť adresujem čo najsrdečnejšie pozdravy a modlím sa, aby Boh na príhovor svätého Jána Bosca vylial na všetkých svoje hojné požehnanie – Artemide Zatti“.

Po účasti na kanonizácii dona Bosca v Ríme uskutočnil rýchlu návštevu Boretta, svojho rodného mesta. 28. apríla 1934 sa nalodil v Neapole na loď „Oceania“ s poriadnou váhou suvenírov pre priateľov z Viedmy, medzi ktorých s veľkou radosťou dorazil v polovici mája. Vieme si predstaviť ako prebiehalo privítanie a to, čo po ňom nasledovalo. Spomienky na návštevu Cottolenga sa prelínali so spomienkami na stretnutie s pápežom a so svätým donom Boscom. Toto boli Zattiho jediné skutočné prázdniny: viac ako jeho telo sa obnovil jeho duch.

OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.