Svätý Otec František – ctiteľ Panny Márie Pomocnice

(Buenos Aires, Mexiko, 15. marec 2013) – Don Fabián García, bývalý provinciál saleziánov v Buenos Aires v rokoch 2005 – 2010, poznal kardinála Bergoglia osobne. Saleziánskej tlačovej agentúre ANS poskytol niekoľko spomienok, ktoré nám odhalia tvár a srdce nového pápeža – srdce, ktoré je hlboko späté s Pannou Máriou Pomocnicou.

Chvíľu po tom, ako sa pápež František prvýkrát prihovoril a udelil prvé požehnanie, vrátil som sa v spomienkach do minulosti. František, ten istý kardinál Bergoglio, s ktorým som sa v čase, keď bol arcibiskupom v Buenos Aires, chcel stretnúť, dal prepojiť hovor priamo k nemu a namiesto toho, aby mi oznámil, kedy sa zmestím do jeho rozvrhu, sa ma spýtal: „Kedy môžete prísť?“Ten istý, ktorý každé stretnutie, formálne alebo neformálne, ukončil tým, že povedal: „Modlite sa za mňa.“Ten istý, ktorého som stretol na autobusovej zastávke po slávnosti patróna našej farnosti, ktorej predsedal. Vracal som sa autom do provinciálneho domu a ponúkol som mu odvoz, na to povedal: „Vďaka, ale ja vždy chodím autobusom alebo metrom.“Je to ten istý, ktorý žil tak stroho v kúrii, bez auta, namiesto starostí o protokol žil v jednoduchosti.Je to ten istý muž, ktorého som stretol, keď som sprevádzal jedného z našich predstavených na návšteve historického centra v Buenos Aires. Prechádzal ulicou oblečený v jednoduchom čiernom obleku a košeli a keď som ho pozdravil, povedal: „Práve idem do farnosti zastúpiť jedného kňaza, ktorý je chorý.“

Toto je muž, ktorý v predslove jednej svojej knihy spomínal na obdobie, keď bol provinciálom jezuitov v Argentíne: „A keď som rozmýšľal nad otázkou meditácií pre rehoľníkov, základ vyšiel z príkladu mnohých našich spolubratov… (Vo svojom živote) som bol silne ovplyvnený a rád by som spomenul príklad duchovnej služby a rehoľného zasvätenia dona Enrica Pozzoliho, SDB…“Toto je muž, ktorý vyjadril svoju podporu futbalovému tímu San Lorenzo de Almagro, ktorý založil salezián Lorenzo Massa. Ten istý muž, ktorý vám vo svojej obvyklej jednoduchosti poradí, pomôže riešiť situácie s vládou, alebo vám povie vtip, aby Vás rozosmial. Toto je muž, ktorý vždy chcel predsedať omši na sviatok Panny Márie, Pomocnice kresťanov, miloval dona Bosca a je veľmi oddaný blahoslavenému Artemidovi Zattimu.Je to muž, ktorý sa ako provinciál jezuitov spolu s nimi modlil novénu k saleziánovi Artemidovi Zattimu, prosiac ho o laické povolania pre jezuitov, z čoho bolo mnoho povolaní.Toto je muž, ktorý slávil beatifikáciu Zefirína Namuncuru s toľkou radosťou, predsedajúc procesii, omši a ostaným oslavám.

Ale jedna z mojich najsilnejších spomienok, najvýznamnejších, nezmazateľných: muž viery, ktorý vždy 24. v mesiaci, skoro ráno, predtým, než sa otvoria dvere kostola, prišiel do baziliky Márie, Pomocnice kresťanov na predmestí Almagro, slúžil svätú omšu a hodinu vytrval v modlitbe pred obrazom blahoslavenej Panny, ktorý bol požehnaný samotným donom Boscom.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.