Svätý Otec František hovoril na Valdoccu o troch láskach dona Bosca

(Turín, Taliansko, 22. júna 2015) – Vyše hodiny strávil pápež František v nedeľu 21. júna 2015 na Valdoccu, kam prišiel pri oslave dvestoročnice narodenia dona Bosca. „Spolu s vami ďakujem Pánovi, že daroval svojej Cirkvi tohto svätého, ktorý spolu s mnohými ďalšími svätcami a sväticami tohto regiónu je poctou a požehnaním pre Cirkev a spoločnosť,“ napísal v príhovore, ktorý odovzdal hlavnému predstavenému saleziánov v Bazilike Márie Pomocnice. (Príhovor si možno prečítať TU.)

Po príchode do Baziliky a osobnom pozdravení sa s mnohými saleziánmi – medzi ktorými boli aj dvaja mladí slovenskí spolubratia Ján Straka a Vladimír Plášek – sa pápež zastavil na krátku modlitbu pred oltárom s urnou dona Bosca a položil na oltár kvety. Osobitne tiež pozdravil matku Yvonne Reungoat, generálnu predstavenú sestier saleziánok i emeritného hlavného predstaveného dona Pascuala Cháveza. V Bazilike si vypočuli privítací príhovor desiateho nástupcu dona Bosca dona Ángela Fernándeza Artimeho a následne Svätého Otca stovky saleziánov a sestier saleziánok. Na námestí pred Bazilikou sledovali program ďalšie stovky veriacich, medzi nimi aj zástupcovia zo Slovenska.

Fotoalbum z udalosti TU

Pápež Bergoglio v neformálnom príhovore rozprával o svojich skúsenostiach so saleziánmi a s dielom dona Bosca. Priznal, že u saleziánov sa naučil citlivosti, radosti, modlitbe. Rozvinul tiež krátku tému o troch bielych láskach dona Bosca.

„Vo chvíli drsnej krízy, aj proticirkevnej… sa don Bosco nehanbil hovoriť o tom, čo bolo nazvané ako tri biele lásky dona Bosca: Panna Mária, Eucharistia a pápež. Tieto tri lásky.On sa nehanbil za Pannu Máriu, lebo sa nikdy nehanbil za svoju mamu… Aj dnes sa nájdu ľudia – nie medzi vami –, ktorí niežeby sa hanbili za Pannu Máriu, ale nehovoria o nej s láskou, ako rozprával don Bosco. Prvá láska dona Bosca je Panna Mária. Dôveroval Bohu, modliac sa k Panne Márii. A vstupoval do mnohých rizík.Druhá láska dona Bosca je Eucharistia. Vďaka Bohu, prax, liturgia, dobre slávená, sa dnes v saleziánskej rodine koná dobre, je dobre vysvetľovaná, mladí sú vovádzaní do eucharistického tajomstva. Ale sú tu aj eucharistické adorácie, ako často vidím, saleziáni ich konajú, a to je dobre.A tretia biela láska, pápež. Prečo? Pretože don Bosco miloval Cirkev. Don Bosco miloval Pannu Máriu a don Bosco miloval svoju mamu. (…) Láska k pápežovi nie je iba láska k jednej osobe. Je to láska k Petrovi, ale ako k hlave Cirkvi, ako k reprezentantovi ženícha Cirkvi. Ale za bielou láskou k pápežovi je láska k Cirkvi.(…) Myslite na túto spojitosť: Cirkev Matka, Panna Mária Matka a Margita matka.Nezabudnite na tri biele lásky. Nehanbite sa hovoriť o Panne Márii, nehanbite sa za Eucharistiu, ale treba ju sláviť dobre, vovádzať mladých do eucharistického tajomstva, a nehanbite sa za Svätú Matku Cirkev.“

Dotkol sa tiež aktuálnosti saleziánskej charizmy, v porovnaní s časmi dona Bosca. „Dnes sa zmenilo toľko vecí, ale situácia mladých je viac menej tá istá. … Vaša charizma má obrovskú aktuálnosť. … Salezián je konkrétny: vidí problém, rozmýšľa čo robiť a konkrétne rieši situáciu.“

Napokon pri odchode z Baziliky sa ešte krátko prihovoril zhromaždeniu na námestí, a pripomenul jednu veľmi charakteristickú črtu pre členov saleziánskych oratórií a tou je radosť. „Radosť, veľa radosti. (…) A s touto radosťou hľadajte Ježiša, milujte Ježiša, dovoľte, aby vás Ježiš hľadal, aby ste Ježiša stretali po všetky dni. Vpred, ale vždy s radosťou.“

Hlavný predstavený venoval Svätému Otcovi niekoľko darov, záver patril modlitbe k Pomocnici kresťanov, ku ktorej obrazu sa pápež osobitne ešte raz tesne pred odchodom z Baziliky zapozeral. A ako zvyčajne, napokon nezabudol požiadať prítomných, aby sa zaňho modlili.

Mnoho mladých, saleziánov i členovia hlavnej rady sa podvečer zúčastnili aj na stretnutí Svätého Otca s mladými na Piazza Vittorio, kde pápež odpovedal na otázky mladých.

Dojmy dvoch slovenských saleziánov, ktorí osobne pozdravili Svätého Otca:

Ján Straka, salezián študent teológie„Neveril som vlastným očiam, ako sa približoval ku mne. Uvedomoval som si vzácnosť okamihu… V bezprostrednej blízkosti, v ktorej som ho cítil, mi preletela prosba o požehnanie, požiadal som ho o to, chytil ruku a pobozkal. Nakoniec som mu povedal, že sa za neho modlím a vtedy sa na mňa pozrel, bol to hlboký pohľad, ako keby ma celého poznal.“

Vladimír Plášek, salezián študent teológie„Keď sa Svätý Otec zvítal s našim hlavným predstaveným a vystúpil ku vchodu do Baziliky bol som šťastný, že môžeme byť tak blízko kadiaľ mal ísť. Keď som videl, že pápež chce nielen prejsť okolo, ale aj podať ruku vítajúcim saleziánom, veľmi som sa potešil a podal som ruku aj ja. Bol to krásny pocit. Videl som na jeho tvári nadšenie, radosť. Bolo to stretnutie s veľkým človekom. Krátke podanie ruky, pár sekúnd v jeho blízkosti, a predsa hlboké a trvajúce.“

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.