Svätý Otec navštívi saleziánsku farnosť v Ríme

(Rím, 18. januára 2014) – Pápež František navštívi v nedeľu 19. januára popoludní farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v rímskej časti Castro Pretorio, neďaleko stanice Termini. Vo farnosti, ktorú spravujú saleziáni, bude Svätý Otec sláviť svätú omšu.

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, na ktorého veži sa vypína pozlátená bronzová socha Vykupiteľa, postavil z poverenia pápeža Leva XIII. svätý Ján Bosco, a to vďaka štedrým darom katolíckych veriacich. Dňa 14. mája 1887 ho posvätil vtedajší vikár pre rímsku diecézu kardinál Lucido Parocchi a pápež Benedikt XV. mu 11. februára 1921udelil titul Basilica minor.

 „Ide o farnosť, ktorá je, keďže sa nachádzame hneď vedľa stanice Termini, možno tou najcentrálnejšou v Ríme. Musíme vziať do úvahy obrovskú frekventovanosť pútnikov, turistov, pracovníkov, teda celkovo viac ako 500-tisíc ľudí, ktorí každodenne prejdú stanicou Termini,“ povedal jej správca don Valerio Baresi. Farnosť, pod ktorú spadá spomínaná stanica, spravujú saleziáni. Podľa slov dona Baresiho sú otvorení mladým, predovšetkým univerzitným študentom, a ich snahou je „zvýšiť povedomie o službe chudobným bez domova a utečencom“, ktorí stoja v centre ich pozornosti.

Don Baresi tiež priblížil program návštevy Svätého Otca, ktorý do vo farnosti zavíta približne o 16. hod. Na nádvorí kostola sa stretne s farníkmi a privíta ho asi stovka utečencov, ako aj zástupcovia dobrovoľníkov farnosti. „Potom sa stretne s deťmi pokrstenými počas roka a s ich rodičmi, mladomanželmi a mladými rodinkami. Vyslúži sviatosť zmierenia piatim ľuďom a asi o 18. hod. bude sláviť eucharistiu. Následne pozdraví chorých a stretne sa so saleziánskou komunitou. Posledným stretnutím bude to s mladými z farnosti,“ informoval jej duchovný správca.

Stavba kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola dokončená v roku 1887 len vďaka štedrým darom veriacich. Na želanie pápeža Leva XIII. ho spolu s farnosťou vybudoval don Bosco, ktorý si stanovil podmienku, že vedľa kostola bude stáť aj hospic pre chudobnú mládež. Don Baresi v tejto súvislosti pripomína nasledovnú anekdotu: „Don Bosco sa zaviazal postaviť kostol z poslušnosti k pápežovi. Jeho odpoveď, ktorú dal Levovi XIII., znela: «Každé želanie pápeža je pre mňa rozkazom.» Prirodzene, nemal žiadne peniaze a rada saleziánov vtedy hlasovala jednotne proti prijatiu takéhoto bremena spojeného s výstavbou kostola: osem hlasov bolo proti a jeden za, ten patril donovi Boscovi. Vtedy don Bosco saleziánom povedal: «Nielenže nám Pán umožní nájsť peniaze na stavbu, ale daruje nám aj čosi navyše.» A skutočne, po siedmich rokoch sa nielenže podarilo vybudovať kostol, ale tiež jeho okolie, v takmer takej podobe, ako ho poznáme v súčasnosti. Keďže pre vybudovanie kostola musel don Bosco precestovať Taliansko, Francúzsko a Španielsko, bol vyčerpaný a začal sa hrbiť takým spôsobom, až sa ho ľudia pýtali: «Don Bosco, ale prečo sa tak hrbíte?» On odpovedal: «Pretože na svojich pleciach nesiem rímske Najsvätejšieho Srdce Ježišovo.»“

Zdroj: sk.radiovaticana.vaFoto: wikimedia.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.