Svätý Otec ohlásil termín svätorečenia bl. Artemida Zattiho

(Vatikán, 30. augusta 2022) – Saleziánska rodina bude mať nového svätého. Je ním blahoslavený Artemide Zatti, salezián koadjútor, ktorý pôsobil v prvej polovici minulého storočia v Argentíne, kde si získal povesť priateľa chorých. Dekrét týkajúci sa jeho svätorečenia vydala Kongregácia pre kauzy svätých už v apríli, v sobotu Svätý Otec František určil deň jeho svätorečenia na 9. október 2022.

„Milovali ho a vážili si ho chorí; milovali ho a vážili si ho lekári, ktorí mu najviac dôverovali a oddávali sa vplyvu jeho svätosti: ‚Keď som so Zattim, nemôžem neveriť v Boha,‘ zvolal raz lekár, ktorý sa vyhlasoval za ateistu. Ku každému sa správal s rovnakou nehou, s akou by sa správal k samotnému Ježišovi. Až do konca života neúnavne a pokojne pokračoval vo svojom poslaní medzi chorými a nikdy si neodpočinul,“ približuje jeho život Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov.

Autentický tlmočník saleziánskeho ducha

Spolu so Zattim bude v rovnaký deň svätorečený aj Giovanni Battista Scalabrini, zakladateľ Kongregácie misionárov svätého Karola Boromejského, ktorej charizmou je služba migrantom. Prefekt pre kauzy svätých, kardinál Marcello Semeraro, pri predstavení oboch svätcov vyzdvihol ich pastoračnú prácu voči migrantom, „ktorú mnohí považujú za proroctvo Cirkvi blízkej ľuďom a ich konkrétnym problémom“.

„Svedectvo týchto dvoch blahoslavených,“ vysvetľuje kardinál Semeraro, „privádza pozornosť veriacich v Krista späť k téme migrantov, ktorí, ako pápež niekoľkokrát povedal, ,ak sú začlenení, môžu pomôcť dýchať vzduch rozmanitosti, ktorá obnovuje jednotu; môžu živiť tvár katolicity; môžu svedčiť o apoštoláte Cirkvi; môžu vytvárať príbehy o svätosti‘.“

Artemida Zattiho nazval „autentickým tlmočníkom saleziánskeho ducha s prívetivým temperamentom a radosťou, ktorá ho vždy sprevádzala, dokonca aj v tých najťažších podmienkach“.

Svedectvo o svätosti podal aj samotný pápež František

V posolstve pri príležitosti oznámenia, že blahoslavený Artemide Zatti bude vyhlásený za svätého, opisuje don Artime ako Svätý Otec František, vtedy ešte ako Jorge Maria Bergolio, zažil zázrak na príhovor bl. Artemida Zattiho:

„Jedným z tých, ktorí zažili účinný príhovor Artemida Zattiho práve v súvislosti s povolaním zasväteného laika, je sám pápež František, keď bol provinciálom jezuitov v Argentíne. V liste napísanom otcovi Cayetanovi Brunovi SDB a datovanom v Buenos Aires 18. mája 1986 okrem iného píše: ,V roku 1976, myslím, že to bolo asi v septembri, som sa počas kánonickej návštevy jezuitských misionárov v severnej Argentíne zastavil na niekoľko dní v arcibiskupstve Salta. Tam, medzi rečou na konci jedla, mi biskup Pérez rozprával o živote pána Zattiho. Dal mi prečítať aj jeho životopis. Priťahovala ma táto kompletná postava koadjútora. V tej chvíli som pocítil, že musím požiadať Pána, aby nám na príhovor tohto veľkého koadjútora poslal povolania koadjútorov. Pripravil som novény a požiadal som novicov, aby ich konali. […] V júli 1977 nastúpil prvý mladý koadjútor (v súčasnosti má 32 rokov). Dňa 29. októbra toho istého roku vstúpil druhý (v súčasnosti 33-ročný)‘.

List ďalej pokračuje a rok po roku uvádza zoznam 16 ďalších koadjútorov, ktorí vstúpili do rádu v rokoch 1978 až 1986. Potom pokračuje: „Odkedy sme sa začali modliť k p. Zattimu, vstúpilo 18 mladých koadjútorov a ďalších 5 vyšlo z noviciátu a juniorátu. Celkovo 23 povolaní. Novici, študenti a mladí koadjútori sa niekoľkokrát modlili novénu na počesť p. Zattiho a prosili o povolanie koadjútorov. Ja sám som to urobil. Som presvedčený o jeho príhovore v tejto veci, pretože vzhľadom na počet je to v Spoločnosti (Ježišovej) zriedkavý prípad. V 2. a 3. vydaní Deviatnika k Najsvätejšiemu Srdcu sme z vďaky zaradili novénu k prosbe o svätorečenie p. Zattiho… To bol všeobecný náčrt môjho vzťahu s p. Zattim k problematike povolania bratov koadjútorov pre Spoločnosť. Opakujem, že som presvedčený o jeho príhovore, pretože viem, koľko sme sa modlili, keď sme ho vzývali ako orodovníka.“

Je to skvelý a dôveryhodný podnet aj pre nás, aby sme prosili na príhovor Artemida Zattiho za zvýšenie počtu dobrých a svätých povolaní saleziánov koadjútorov,“ nabáda don Artime.

Životopis blahoslaveného Artemida Zattiho nájdete na tomto linku.

Zdroj: infoans.orgPreklad: Zuzana Schaleková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.