Svätý Otec v Baku

Od návštevy Svätého Otca v Baku už uplynul nejaký ten čas, pomaly utíchli príspevky na facebooku, témy rozhovorov sa vrátili do starých koľají. Verím však, že v srdciach tých, ktorí boli súčasťou tejto slávnosti, ostávajú dojmy stále živé. Ja by som sa s Vami rada podelila o tie svoje.

Keď som už vedela, že pôjdem na misiu do Baku, veľmi ma prekvapila a potešila správa, že čoskoro po mojom príchode sa tu zastaví aj Svätý Otec. Zároveň mi však bolo jasné, že vhupnem priamo do intenzívnych príprav. A tak to aj bolo. Hneď na druhý deň, ako sme s Luckou prileteli, sa začalo veľké upratovanie, ktoré trvalo až do posledných hodín pred slávnosťou. Spolu s ďalšími členmi hlavného upratovacieho tímu sme boli zodpovedné za to, aby boli všetky priestory tip-top. Upratovalo sa všetko od podlahy až po strop. Zrak sme mali potom taký vytrénovaný, že sme videli pavučiny alebo smietky aj na niekoľko metrov. 🙂

Mali ste však vidieť tie prípravy okolo kostola! Azerbajdžanci si dajú záležať na tom, ako veci vyzerajú, a tak sa človek nestačil čudovať, ako v priebehu niekoľkých dní namaľovali fasádu oproti stojaceho domu, položili nový asfalt na pruh cesty, po ktorom Svätý Otec pôjde a do areálu kostola nasadili kvety, dali nové smetné koše, múr prekryli kvetinovou tapetou, namaľovali ihrisko…

Tri týždne ubehli ako voda a bol tu 2.október. Netušila som, čo mám očakávať, tak som sa radšej snažila neočakávať nič. Chvíle v kostole pred príchodom Svätého Otca som sa snažila vyplniť modlitbou, ale akosi sa mi nedarilo sústrediť. Zrazu len počujem potlesk a o chvíľku nato vidím ako uličkou popri mne prechádza jednoduchý muž v bielom, ktorého som doteraz poznala len z fotografií alebo televízie. Usmieva sa a žehná. Snažím sa popri točení videa zachytiť tieto momenty aj vlastnými očami a srdcom. Svätý Otec mizne v sakristii, aby onedlho prišiel opäť a slávil svätú omšu s menej ako tisíckou ľudí. Trochu rozdiel oproti 2 miliónom na Svetových dňoch mládeže v Krakove. 🙂 Sediac v druhej lavici mám na neho výborný výhľad, až na jednu z kamier, ktorá mi ho občas zakryje. Ale to aspoň znamená, že som naozaj blízko. Pripomínam si, že hoci so špeciálnym hosťom, stále je to svätá omša a že v nej prichádza niekto oveľa dôležitejší. Som trošku sklamaná, že sa ma z kázne nič nedotklo. To však netuším, že slová, ktoré Svätý Otec neplánovane povedal v závere svätej omše a ktorým som nerozumela, lebo boli povedané iba po taliansky a azerbajdžansky, ma oslovia o niekoľko dní neskôr.

Svätý Otec odchádza na obed so saleziánmi a my sa ideme s deťmi a mladými najesť a zahrať. Dúfame, že sa so Svätým Otcom budeme môcť stretnúť ešte raz osobnejšie. Keď nás salezián Peťo zavolá von a ochranka nám dá pokyn, aby sme sa nastúpili ku stene, zdá sa, že sa to naozaj podarí. Ešte pár minút čakania a z dverí vychádza Svätý Otec. Pomaly prechádza popri mladých, každému podáva ruku a neobíde ani mňa. (!) Stihnem potichu po anglicky povedať: „Modlite sa za nás, Svätý Otec,…“ a v duchu doplniť: „…aj my sa budeme za Vás.“ Svätý Otec sa vzďaľuje a my začíname skandovať: „Papa Francesco!“ S úsmevom sa k nám otáča, zakýva, nasadne do auta a o chvíľu je preč. Jeho prítomnosť medzi nami však aj naďalej ostáva živá.

Keď som večer išla spať, mala som pocit, že sa udialo niečo výnimočné, no myslím, že až čas ukáže, čo to vlastne bolo. Mohla som si len opakovať slová žalmu v Zamysleniach, ktoré akoby boli špeciálne určené pre tento deň: „Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte.“ (Ž 98, 1-4)

V Azerbajdžane som v rámci projektu Európskej dobrovoľníckej služby, ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskej únie cez program Erasmus+.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.