Svätý Otec vysvätil novokňaza z Baku

(Vatikán 10. mája 2017) – Rodák z Baku, 35-ročný David Behbud Mustafayev, prijal v nedeľu 7. mája, ktorá bola Nedeľou Dobrého Pastiera, v Bazilike sv. Petra v Ríme kňazskú vysviacku z rúk pápeža Františka. Je prvým katolíckym kňazom azerbajdžanského pôvodu.

2017 05 10 novoknaz baku1

Svätý Otec vysvätil pri dopoludňajšej eucharistii spolu desať novokňazov, z toho šesť pre rímsku diecézu. David Behbud Mustafayev prijal meno David pri krste, teológiu študoval v Petrohrade a minulý rok ako diakon posluhoval pri pontifikálnej svätej omši počas návštevy pápeža v Baku.

Videozáznam z kňazskej vysviacky je možné nájsť na kanáli Vatikánu na Youtube.

Farnosť v Baku je jedinou rímskokatolíckou farnosťou v Azerbajdžane, je zverená saleziánom. Väčšinu komunity tvoria saleziáni zo Slovenska. Viac o ich 20-ročnim pôsobení v krajine, aj o minuloročnej návšteve pápeža Františka, prezradil apoštolský prefekt don Vladimír Fekete v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas

2017 05 10 novoknaz baku2

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.