Svätý Otec vyzval mladých u saleziánov, aby robili rozruch

(ANS, Rím 20. januára 2014) – Saleziánska farnosť Božského Srdca v Ríme pri stanici Termini zažila návštevu rímskeho biskupa. Pápež František zotrval na pastoračnej návšteve asi štyri hodiny. Pri svätej omši hral a spieval 80-členný mládežnícky zbor.

Svätý Otec prišiel o 16.00 h a ako prvých pozdravil ľudí zhromaždených na nádvorí saleziánskeho domu. Aj pri tejto návšteve si vyhradil osobitný čas pre tých „posledných“: pre chudobných a bezdomovcov, ktorých je v okolí stanice Termini veľmi veľa, a tiež pre utečencov, o ktorých sa saleziánska farnosť osobitne stará cez rôzne programy. Po pozdravení sa s deťmi, novomanželmi a rodinami farnosti pápež František – ako to už začína byť zvykom pri jeho návštevách farností – vyspovedal piatich penitentov.

Svätú omšu v Bazilike Božského Srdca, ktorú postavil na želanie pápeža Leva XIII. sv. Ján Bosco, koncelebroval Svätý Otec František spolu so saleziánskou komunitou, so svojim vikárom pre rímsku diecézu, a prítomný bol aj hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez. V homílii znovu pripomenul kľúčový bod svojho magistéria: Božie milosrdenstvo, ktoré sa nikdy neunaví v odpúšťaní, „ani takých hriechov, na ktoré by bolo treba kamión, aby ich dotiahol do spovednice“. A vyzval prítomných najmä k veľkej a prednostnej dôvere Ježišovi. „Možno každý z nás má v srdci tmu, možno sa cíti smutný pre nejakú vinu. On prišiel vziať toto všetko, on nám dáva pokoj, on odpúšťa všetko. Toto je Baránok Boží. Toto je Ježišova spása. Musíme rásť v dôvere v Ježiša.“

Po omši pápež František pozdravil chorých a tiež komunitu saleziánov a sestier Misionárok Zmŕtvychvstalého Krista. Posledné stretnutie – pred návratom do Vatikánu – patrilo mladým. V úplne rodinnej atmosfére viedol rozhovor s mladými a so saleziánmi. Mladých vyzval, tak ako v Riu, aby robil „rozruch“. Pripomenul tiež, že už od stredoveku bolo jasné, že Cirkev sa neustále obnovuje, a preto pastorační pracovníci majú zmeniť metódy, nájsť rôzne vhodné prístupy a „zašpiniť si ruky“ pri privádzaní ľudí k Bohu.

„Sme úplne prekvapení z toho, ako pápež prechádzal od vážneho tónu k milému až žartovnému. Naozaj nikto z nás nečakal toľko otcovskej nežnosti… jedno je počuť o tom hovoriť, druhé je vidieť to v televízii … a iné je zažiť to,“ povedal po stretnutí Giuseppe, jeden z prítomných mladých.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.