Svetová konfederácia exallievov má nového prezidenta

(Bratislava, 7. decembra 2021) – V dňoch od 26. – 28. novembra 2021 sa konalo Generálne valné zhromaždenie svetovej konfederácie exallievov dona Bosca, ktoré sa kvôli pandemickej situácii uskutočnilo on-line.

Týmto spôsobom sa stretnutia mohli zúčastniť nielen zástupcovia jednotlivých krajín – prezidenti a delegáti, ale aj všetci členovia. Mali možnosť vypočuť si povzbudivé príhovory hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho, ale taktiež príhovory delegátov a prezidentov z rôznych kútov sveta.

Trojdňovým stretnutím sprevádzal z bratislavského štúdia divákov aj účastníkov španielsky moderátor Ángel Gudiña. Príhovory boli prenášané v troch svetových jazykoch.

Odchádzajúci svetový prezident, Slovák Michal Hort, sa lúčil po šiestich rokoch so svojou službou. Počas príhovoru rekapituloval a predstavil svoju víziu toho, ako by mal vyzerať exalliev 21. storočia.

Okrem diskusie ohľadom úprav svetových stanov, čakala prezidentov národných združení voľba nového svetového vedenia. Technickú stránku a samotné prevedenie volebného systému, vďaka ktorému mohli voliť prezidenti od Filipín cez Keňu až po Argentínu, mal na starosti člen volebnej komisie a sekretár združenia na Slovensku Michal Nemček.

Na obdobie 2021 – 2027 bol za svetového prezidenta konfederácie exallievov dona Bosca menovaný hlavným predstaveným saleziánov doterajší maltský prezident Bryan Magro. Samotné voľby boli veľmi napínavé, nakoľko prví dvaja kandidáti dostali rovnaký počet hlasov a don Artime sa rozhodol aplikovať staré saleziánske pravidlo, že v prípade rovnosti hlasov býva zvolený starší kandidát. Kontinuitu zastúpenia slovenských exallievov vo svetovom predsedníctve predstavuje Peter Kováč, ktorý sa stal sekretárom svetového združenia.

„Michal Hort, aj touto cestou ti ďakujeme za tvoju obetavosť a službu v prospech všetkých exallievov na svete, ktorým si sa nezištne venoval počas posledných šiestich rokov. A naše poďakovanie rozširujeme aj na tvoju drahú manželku Martinu a deti Terezku, Filipa a Matúša, ktorí stáli počas týchto rokov pri tebe a podporovali ťa. Vitaj späť doma!“ poďakoval Róber Mruk, prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku.

Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.