Svetová konzulta saleziánov o komunikácii: Akí saleziáni pre mladých v digitálnom svete?

(Rím 8. marca 2019) – Celkom 24 saleziánov i laičiek pozval hlavný radca pre spoločenskú komunikáciu saleziánov don Filiberto González na štyri dni do hlavného domu v Ríme na stretnutie svetovej konzulty (traja z pozvaných sa napokon nemohli zúčastniť). Od štvrtku 21. do nedele 24. februára spoločne pracovali na podkladoch k téme „Akí saleziáni komunikátori pre dnešných mladých v digitálnom svete“.

„Mladí čakajú nás, saleziánov a laikov; hovoria inou rečou, ktorú sa musíme naučiť, aby sme mohli s nimi kráčať a sprevádzať ich. Dnes viac než inokedy musíme uvažovať o niektorých prvkoch sveta komunikácie, lebo ten sa dotýka nášho saleziánskeho bytia v službe mladým,“ objasnil zmysel konzulty don González.

Konzulta sa konala v hlavnom dome Sacro Cuore v Ríme

Hovoriť o komunikácii neznačí poukazovať len na médiá, ale „žiť v kultúre, ktorá je obsiahlo digitalizovaná a hlboko zasahuje vnímanie času a priestoru, vnímanie seba samého, druhých a sveta, ale tiež vplýva na spôsob komunikovania, učenia sa, informovania sa, vytvárania vzťahov s druhými,“ uvádza sa v záverečnom dokumente Synody biskupov o mladých.

Don González dodáva, že téma konzulty zjednocuje tému najbližšej 28. generálnej kapituly saleziánov (v roku 2020) s realitou digitálneho sveta. „Zo strany oddelenia pre spoločenskú komunikáciu chceme ponúknuť provinciálom, delegátom pre komunikáciu a zodpovedným za formáciu profil saleziána z perspektívy dnešnej komunikácie. Tento profil je zameraný na prítomnosť a budúcnosť nášho poslania.“

Celá téma konzulty bola rozdelená na viacero aspektov: komunikácia v situácii krízy, plán komunikácie, prítomnosť na sociálnych sieťach, edukomunikácia, video ako nástroj evanjelizácie, technologické kompetencie saleziána, rôzne formy a kvalita komunikácie, prvky inštitucionálnej komunikácie, procesy formácie, hlavné riziká, charizmatický základ. K týmto konkrétnym témam si vždy dvaja účastníci pripravili podklady už pred stretnutím, potom vo dvojici vypracovali spoločný materiál, konzultovali ho s ďalšou dvojicou a nakoniec zapracovali pripomienky. Na každom jednom výslednom texte alebo prezentácii tak pracovali zväčša štyria účastníci.

2019 03 08 ans konzulta CS-2Spoločná foto účastníkov konzulty a zamestnancov Saleziánskej informačnej agentúry ANS

Na konzulte (FOTOGALÉRIA) sa zúčastnili reprezentanti zo všetkých piatich kontinentov, saleziáni, ktorí sa venujú rôznym oblastiam práce v spoločenskej komunikácie a tiež tri laičky, ktoré spolupracujú v tejto službe v provinciách v Argentíne, Kolumbii a Salvádore. Z nášho regiónu severnej a strednej Európy sa zúčastnili na konzulte don Rasťo Hamráček z Bratislavy a don Lukasz Nawrat z Dublinu.

„Som presvedčený, že ak budeme motivovať saleziánov, aby rástli v týchto témach, budeme môcť účinne viesť dialóg s dnešnými mladými a s dnešnou spoločnosťou… A som si istý, že budeme vedieť ponúknuť našej Kongregácii výborný materiál pre formáciu a pastoráciu saleziána komunikátora v digitálnej dobe,“ zhrnul prácu konzulty hlavný radca don González.

2019 03 08 ans konzulta CS-3V nedeľu 24. februára po skončení konzulty navštívili účastníci saleziánskeu komunitu vo Vatikáne a v sprievode jej direktora absolvovali prehliadku Vatikánskych záhrad.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.