Svetová koznulta saleziánskej rodiny: „Saleziánska charizma je živá“

(Rím, Taliansko, 1. júna 2016) – Koncom mája sa uskutočnila každoročná svetová konzulta, na ktorej sa stretávajú zástupcovia zložiek patriacich k saleziánskej rodine. Prácu, ktorá sa sústreďovala na tému Rodina, koordinoval don Eusebio Muñoz, sekretár pre saleziánsku rodinu.

Don Eusebio, zišli sa členovia saleziánskej rodiny. Koľko zložiek sa zúčastnilo?Sú tu reprezentanti z 24 zložiek, ktoré patria do saleziánskej rodiny. Opäť vládla rodinná atmosféra, ktorá napomáhala práci a dosiahnutiu cieľov.

Približne koľko ľudí pracuje pre saleziánsku rodinu na celom svete?Vždy, keď cestujem po svete, vidím na vlastné oči, že charizma dona Bosca žije naplno. Členov saleziánskej rodiny je okolo 300 000. Zložkám saleziánskej rodiny sa darí pokračovať v charizme, ktorú nám zanechal don Bosco, na osoh mladým ľuďom.

Stretnutia sa zúčastnil aj hlavný predstavený ako hlava saleziánskej rodiny.Prítomnosť hlavného predstaveného je kľúčová, pretože je Otcom, ktorý zjednocuje saleziánsku rodinu. Hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, vyjadril spokojnosť s touto krásnou skutočnosťou, ktorou je saleziánska rodina. Pripomenul nám, že sme „zaviazaní k tomu, aby rástla, obzvlášť prostredníctvom svedectva spoločenstva medzi nami“.

Boli aj voľby?Sekretariát pre saleziánsku rodinu bol skompletizovaný voľbou Ricarda Sá, vedúceho komunity „Canção Nova“ v Ríme a Diny Moscioni, generálnej koordinátorky duchovného hnutia „Svedkovia Vzkrieseného Krista“.

K akým záverom ste dospeli počas týchto dní?Mali sme príležitosti na formáciu a šancu stretnúť sa ako rodina. Navyše sme prijali aj niektoré rozhodnutia, napríklad výber Turína ako miesta ďalšieho stretnutia Konzulty v roku 2017, nová edícia knihy „Saleziánska rodina dona Bosca“, ponúkli sme hlavnému predstavenému niekoľko odporúčaní ohľadom témy Hesla na rok 2017 a bolo schválené vytvorenie webového priestoru na zjednodušenie komunikácie medzi zložkami.

2016 06 01 ANS svetova konzulta

tl, ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.