Svetové dni mládeže – stretnutie mladých z celého sveta

(Brazília, 23. júla 2013) – 23. júla 2013 sa v brazílskom Riu de Janeiro oficiálne začínajú Svetové dni mládeže, ktorých mottom je úryvok z Evanjelia podľa Matúša: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt 28, 19).

Pápež František pricestoval 22. júla do Brazílie a začal tak svoj prvú medzinárodnú apoštolskú cestu, ktorej hlavným dôvodom je účasť na 28. svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro. „Prišiel som, aby som sa stretol s mladými, zídenými zo všetkých kútov sveta, ktorých pritiahla otvorená náruč Krista Vykupiteľa. Chcú nájsť útočisko v jeho objatí, priamo pri jeho srdci, a nanovo sa započúvať do jeho jasného a mocného volania: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov,” povedal Svätý Otec vo svojom uvítacom príhovore.

Účastníci SDM privítajú medzi sebou pápeža Františka až vo štvrtok 25. júla, kedy sa začne jeho štvordňový program v rámci stretnutia mladých, ktoré vyvrcholí nedeľnou svätou omšou.

V najbližších dňoch ponúkne účastníkom stretnutia svoje katechézy viac ako 257 kardinálov a biskupov, medzi nimi 13 saleziánov. Katechézy a spoločné modlitby (v rôznych jazykoch) patria k najdôležitejším udalostiam svetových dní mládeže. Úvahy kardinálov a biskupov by mali pomôcť mladým ľuďom lepšie pochopiť ústrednú tému svetových dní. Katechézy budú prebiehať v dňoch 24. – 26. júla 2013 počas spoločných zhromaždení účastníkov v kostoloch, halách či iných miestach v Rio de Janeiro, ktoré je hlavným centrom a tiež v Niterói, Caxiase a Iquacui. 

Pre saleziánsku rodinu na Slovensku (ale aj vo svete) bude k dispozícii aj streaming z Festy a vigílie s donom Chavezom v Riu – 24. júla od 19.00 hod., link: http://mjs.org.br/live/.

Pre tých mladých, ktorí nemohli cestovať do Ria de Janeiro je možnosť zúčastniť sa Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku, ktoré bude prebiehať paralelne so SDM v Brazílii v termíne od 26. do 28. júla 2013.

Informoval: Peter NovákViac informácií na: www.infoans.org, www.rio13.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.