Svetové dni mládeže v číslach

(Rím, Taliansko, 21. júla 2016) – Svetové dni mládeže (SDM) v Poľsku navštívia pútnici z piatich kontinentov. Keďže registrácia je v podstate ukončená, môžeme sa pozrieť na niektoré čísla.

Na hlavnom programe SDM sa očakáva účasť približne 1,5 milióna pútnikov.

Tri najväčšie delegácie tvorí:171 979 pútnikov z Poľska77 224 pútnikov z Talianska30 861 pútnikov zo Španielska.

Tento rok budú prítomné nové delegácie z Kosova, Bangladéšu, Gibraltáru, Palestíny, Barmy a Južného Sudánu.

Členov Saleziánskeho mládežníckeho hnutia na SDM bude približne 5600 z piatich kontinentov.

Tri najväčšie delegácie tvorí:1600 účastníkov z Poľska1150 účastníkov z Talianska500 účastníkov zo Slovenska.

Výprava, ktorá príde z najväčšej diaľky, je austrálska.

Prítomnosť mladých zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia zo Sýrie, Libanonu a Egypta bude symbolom, ktorý vyzýva svet. Vytvoria spoločnú delegáciu Stredného Východu a zúčastnia sa SDM spoločne s účastníkmi z Talianska – Piemontu.

Čísla hovoria sami za seba: je jasné, že mladí ľudia chcú oslavovať a svedčiť svojou vierou v Krista, ale nevyjadria pomoc a námahu mnohých, ktorí hľadajú finančné zdroje, aby im umožnili zúčastniť sa SDM. Skutočným zámerom, ktorý poháňa mnohých mladých ľudí prísť na SDM je štedrosť a láska prežívaná v plnosti.

1604 13 mladi

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.